Finanslovsaftalen for 2011

Pressemeddelelse; Notat
Pressemeddelelse, Notat
– ekstra optag på uddannelsesområdet skal finansieres inden for rammen

Den 8. november 2010 indgik regeringen det smallest mulige forlig om den samlede finanslov for det kommende år. Aftalen er indgået med Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne. Aftalen rummer ikke mange udviklingstiltag inden for forskning og uddannelse. Især Undervisningsministeriets uddannelsesområder - og dermed det gymnasiale område - rammes med finansloven særligt hårdt af besparelser. Besparelser, der ikke kan undgå at gå ud over kvaliteten af uddannelserne.

Den samlede finanslov for 2011 betyder besparelser på over 430 mio. kr. for de gymnasiale uddannelser. Hertil kommer store forringelser af vilkårene for de studerende i form af nedsættelser af befordringstilskuddet, SU for hjemmeboende, SVU samt stigende deltagerbetaling for kursister på hf-enkeltfag.

I GL vækker aftalen stor bekymring. "I en tid med økonomiske vanskeligheder, gælder det om at være visionær og tænke langsigtet. I et land der lever af know how, bidrager uddannelsesområdet bedst til samfundsudviklingen ved at fastholde og udvikle konkurrencedygtige uddannelser af høj kvalitet. Kvalitetsuddannelser, der kan medvirke til livslang læring samt bidrage til en mobil arbejdsstyrke i udvikling - altså ikke ved at afvikle og spare." siger Gorm Leschly, formand for Gymnasieskolernes Lærerforening (GL).

Af aftalen fremgår det at Undervisningsministeriet forventer flere elever til uddannelsesområdet i 2011 end først antaget. Årsagen er at flere unge end forventet vælger en ungdomsuddannelse, samt at flere unge gennemfører uddannelsen. Disse forventede ekstra elever skal finansieres af ingen andre end udbyderne selv og endda kun ud fra en forventning om elevtallet. Samlet set betyder det at Undervisningsministeriets økonomiske ramme, og dermed institutionernes ramme, beskæres med 1,5 pct. i 2011. Det fremgår ikke af aftalen hvordan beskæringen vil blive udmøntet. Hvis besparelsen bliver fordelt ligeligt på Undervisningsministeriets områder, vil det betyde en yderligere besparelse på det gymnasiale område på ca. 190 mio. kr., eller omkring 1.400 kr. ekstra pr. årselev.

I GL vækker den nye aftale stor bekymring: "Vi havde frygtet en yderligere forværring af økonomien for de gymnasiale uddannelser, men vi havde ikke forventet at forligspartierne lader institutionerne og uddannelseskvaliteten bøde for at institutionerne - trods den førte uddannelsespolitik - har kunnet fastholde og tiltrække flere elever end forventet," fortsætter GL's formand.

Ud over de ekstra 190 mio. kr. besparelser betyder aftalen også at de allerede varslede besparelser i forslaget til finanslov på ca. 240 mio. kr., eller omkring 1.700-1.800 kr. pr. årselev for de gymnasiale uddannelser, gennemføres. Samlet set betyder finansloven for 2011 at de gymnasiale uddannelser skal spare omkring 430 mio. kr. hvilket gennemsnitligt svarer til godt over 3.000 kr. pr. årselev.

En besparelse af den størrelsesorden kan ikke indhentes på de enkelte institutioner uden at det går ud over uddannelseskvaliteten og studiemiljøet. Det vil være en katastrofe for de udbydere der allerede i dag har vanskeligt ved at få økonomien til at hænge sammen, understreger GL's formand.

Se finanslovsaftaleteksten

Emner: Institutioner; Økonomi; Finanslov
Interessent: