Forslag til finanslov (GL-notat)

Notat
Notat
S, R og SF-oplæg til finanslov 2012.

I S – R – SF's regeringsudspil ”Ansvar og handling” tilføres der flere ressourcer til det gymnasiale område som en konsekvens af den stigende aktivitet. Det vil sige, at de tilførte ressourcer dækker de faktiske udgifter i forbindelse med det stigende elevtal. Den nye S – R – SF-regering viderefører det oprindelige finanslovsudspil fra VK-regeringen uændret på det gymnasiale område, og det betyder, at der er uændrede ressourcer pr. elev i det nye finanslovsudspil.

I oplægget til finansloven er der afsat ekstra 420 mio. kr. i 2012 og 627 mio. kr. i 2013 grundet den øgede aktivitet.

Der vil ske en omprioritering af forsøgs- og udviklingspuljer på uddannelsesområdet med 20 mio. kr. i 2012 og 30 mio. kr. i 2013. Hvad omprioriteringen vil have af konsekvenser for de gymnasiale uddannelser, vides ikke på nuværende tidspunkt.

Det er ikke muligt at vurdere, hvordan regeringens ændringer præcist vil påvirke sektoren, men umiddelbart ser det ikke ud til, at dens udspil vil fjerne eller tilføje flere ressourcer til sektoren samlet set.

Den tidligere VK-regerings omlægning af SU er annulleret.

Læs også Gorm Leschlys kommentar til finanslovsudspillet.
 

---

VK-regeringen udsendte kort før valget forslag til finansloven 2012. Dette forslag til finanslov rummede ingen deciderede overraskelser og lignede et neutralt forslag i et valgår. Der er små stigninger på de forskellige takster, når man modregner inflationen. Dog er der på VUC-området et fald på enkelte taxametre.

Når VK-regeringen argumenterede for store investeringer på ungdomsuddannelserne, skyldtes det det stigende elevtal og ikke kraftige stigninger i taxametrene.  GL's notat om finanslovforslaget 2012 fra VK-regeringen.

Emner: Institutioner; Økonomi; Finanslov
Interessent: