Finanslovsforslag 2019

Nyhed
 
​Finanslovsforslag for 2019 med besparelser på uddannelse trods stabil vækst

​​​​​Hovedelementer

 • Danmark er inde i et stabilt og solidt økonomisk opsving med rekordhøj beskæftigelse - og en vækst på mellem 1,5 og 2 pct. om året
 • Regeringen vil beskære undervisningsområdet igen i 2019 – herunder de gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelserne. Samlet svarer det til en besparelse på ca. ½ mia. kr.
 • Halvdelen af besparelsen - svarende til ¼ mia. kr. – sker på de gymnasiale uddannelser. Besparelsen gennemføres, på trods af at der allerede i 2018 var 0,8 mia. kr. mindre at drive gymnasieuddannelser for på grund af omprioriteringsbidragene i 2016, 2017 og 2018.
 • Regeringen foreslår, at omprioriteringsbidraget i 2022 bliver i ressortområdet.
 • Fortsætter omprioriteringsbidraget frem til 2022, som regeringen foreslår, er det en besparelse på det gymnasiale område på 2,1 mia. kr. i 2022.
 • Ressourcerne fra det nuværende sociale taxameter er afsat til at genberegne modellen, men vi afventer stadig regeringens forslag.  
 • ​Regeringen vil omlægge 37 pct. af GSK til fjernundervisning, herunder helt op til 75 pct. i nogle fag.

FFL19.jpg


GL mener

 • Det er positivt, at Danmark er inde i et stærkt, stabilt opsving.
 • Det er alarmerende og uforståeligt, at regeringen vil fortsætte besparelserne på gymnasieuddannelserne. Flere gymnasiers eksistensgrundlag er ved at smuldre, og på alle landets gymnasier er der sparet lærere væk. De, der er tilbage, løber stærkere og stærkere og har mindre og mindre tid til den enkelte elev. Det går ud over kvaliteten i undervisningen og rammer eleverne, hvilket er stik imod intentionerne om styrket og tættere samspil mellem elever og lærere i gymnasiereformen.
 • En omlægning af omprioriteringsbidraget er på ingen måde en garanti for, at det enkelte uddannelsesområde får tilbageført ressourcerne. Hvis der tilbageføres ressourcer, er der risiko for, at det ikke er til kerneområdet. Et signal om en mulig 2 pct. besparelse får erfaringsmæssigt skolerne til at skære unødigt til skade for undervisningen.
 • GL arbejder for omkostningsdækkende taxametre og støtter derfor også det sociale taxameter. Undersøgelser viser, at skolerne har behov for ressourcerne, samt at de anvendes til tiltag der både fastholder og løfter eleverne fagligt.
 • GL er bekymret for regeringens forslag om at omlægge en stor andel af GSK til fjernundervisning. En eventuel omlægning af GSK-aktivitet til fjernundervisning bør ske ud fra en samlet vurdering af elevgruppen samt pædagogiske og faglige hensyn – ikke ud fra en mere eller mindre tilfældig procent.  

Se notat med konsekvensberegninger for de gymnasiale uddannelser:
​Finanslovsforslag 2019 - konsekvenser for gymnasieuddannelser.pdf

Emner:  
Interessent:  

Se notat med konsekvensberegninger for de gymnasiale uddannelser:​
Finanslovsforslag 2019 - konsekvenser for gymnasieuddannelser.pdf