FFL18: Besparelser på uddannelse på trods af god statsøkonomi

Pressemeddelelse
 
Det er en uforståelig prioritering at skære på uddannelse, når Danmarks økonomi har det godt, siger GL-formand

​​​Regeringen lægger i sit finanslovs​udspil igen op til at spare på de gymnasiale uddannelser. Hvis finansloven bliver vedtaget, som regeringen foreslår, vil der i 2018 samlet være skåret over 1 mia. på gymnasieuddannelserne. Fortsætter regeringen de bebudede nedskæringer, vil de samlede besparelser i 2021 komme over 1,8 mia. kr.

Det er en uforståelig prioritering at skære på uddannelse, når man samtidig siger, at der er penge nok, og at Danmarks økonomi har det godt. Med et samfund i vækst stiger efterspørgslen efter veluddannede unge; derfor er det direkte uklogt at vedtage finansloven for 2018, som forslaget lægger op til,

siger formand for Gymnasieskolernes Lærerforening, Annette Nordstrøm Hansen, der samtidig undrer sig over, at de store nedskæringer på gymnasieområdet end ikke er nævnt med ét ord i "Et trygt og​ sammenhængende Danmark - finanslovforslaget 2018", men at man skal ned og lede i tabellerne for at finde besparelserne.

Det bekymrer mig, at regeringen tager det som en selvfølge at spare på uddannelse, selv om en veluddannet befolkning er den eneste ressource, Danmark råder over,

fortsætter GL-formanden, der hæfter sig ved, at de danske ungdomsuddannelser er billige i forhold til lande, vi normalt sammenligner os med.

 

Endvidere undrer GL-formanden sig over, at man øger brugerbetalingen på enkeltfagsundervisning:

Øget brugerbetaling på hf-enkeltfag rammer socialt skævt. Det er småpenge, statskassen får ud af, at brugerne skal betale 25 % mere, men for den, der har brug for at blive opkvalificeret, kan det være svært at finde de ekstra penge i husholdningsbudgettet. De unge og voksne, der har brug for at tage et fag, er typisk ikke nogen, der smider om sig med penge. Men uddannelsen er måske den, der betyder, at tilknytningen til arbejdsmarkedet fastholdes. Derfor er det forkert at gøre beslutningen om at dygtiggøre sig sværere og dyrere,

siger Annette Nordstrøm Hansen, der mener, at hf-enkeltfag er et vigtigt tandhjul både for arbejdsmarkedet og i uddannelsessektoren.

 

Download GL's gennemgang af Finanslovsforslag 2018's konsekvenser for de gymnasiale uddannelser: Finanslovsforslag for 2018.pdf 

Undervisningsministeriets breve om forslaget kan ses her.​ 

Emner: Finanslov
Interessent:  

​Download GL's gennemgang af Finanslovsforslag 2018's konsekvenser for de gymnasiale uddannelser:
Finanslovsforslag for 2018.pdf