Finanslovsforslag 2016

 
 
I aktiviteten forventes en mindre nedgang på de almengymnasiale uddannelser, mens der forventes en stigning for erhvervsgymnasierne. Dette samtidig med at ungdomsårgangene er faldende.

Tirsdag den 25. august kom regeringens formelle forslag til finanslov 2​016. På grund af det sene folketingsvalg og regeringsdannelse har regeringen imidlertid kun udarbejdet en teknisk fremskrivning af taksterne og aktiviteten.

Et finanslovsforslag, der indeholder regeringens økonomiske politik og politiske prioriteringer, vil finansminister Claus Hjort præsentere sidst i september. Regeringen fremsætter først forslag til finanslov i folketingssalen i oktober.

FL16.jpg 

Af den tekniske fremskrivning - det foreløbige forslag - fremgår det, at taksterne er pris- og lønreguleret med 0,1 pct. (Det er en PL-fremskrivning på 1 pct. samt en efterregulering på -0,9 pct. fra sidste års fremskrivning.)

I aktiviteten forventes en mindre nedgang på de almengymnasiale uddannelser, mens der forventes en stigning for erhvervsgymnasierne. Dette samtidig med at ungdomsårgangene er faldende.

Når regeringens økonomiske politik og politiske prioriteringer bliver fremsat, vil GL's sekretariat udarbejde et notat, som viser konsekvenser af finanslovsforslaget. 

Emner: Institutioner; Finanslov
Interessent: