Finanslovsforslag 2015

Notat
 
Velkommen til socialt taxameter og pædagogikumtaxameter

​Regeringen har 26. august 2014 fremlagt forslag til finansloven for 2015.

På gymnasieområdet foreslår regeringen:

  • At der indføres et socialt taxameter, som betyder en omfordeling fra gymnasier med uddannelsesstærke unge til gymnasier med mange gymnasiefremmede elever og til erhvervsskoler
  • At uddannelser i udkantsområder får øget tilskud, så man også i fremtiden kan udbyde kvalitetsuddannelser og blive student i tyndt befolkede egne af landet
  • At de skoler, som uddanner pædagogikumkandidater, får dækket deres omkostninger til pædagogikumuddannelsen via pædagogikumtaxameter
  • At omstillingsreserven fastholdes for 2016-2018 som en teknisk fremskrivning med 2 pct. om året.

I GL konstaterer vi med tilfredshed, at der lægges op til et socialt taxameter. Vi kigger lige nu på, om de 2% man vil omfordele, om de reelt vil gå til de skoler, der har de største behov. Vi ved, at mange gymnasier løser en stor opgave især i forhold til elever med en gymnasiefremmed baggrund, og det er afgørende for os, at de også fremadrettet kan løse den opgave.

Især bør der fokus på, at omfordelingen ikke kommer til at betyde, at gymnasierne får svært ved at løfte denne opgave i fremtiden,

siger GL's formand Annette Nordstrøm Hansen.

 

GL henvendte sig sidste år til ministeren, sammen med lederforeningerne, for at få et pædagogikumtaxameter, der dækker omkostningerne for de skoler, som påtager sig den vigtige opgave at uddanne pædagogikumkandidater.

Derfor er det med stor tilfredshed, at vi konstaterer, at der er lyttet til GL's ønske om et omkostningsdækkende pædagogikumtaxameter. Dermed har skolerne ingen incitamenter til ikke at give nye lærere pædagogikum, når de bliver ansat. Det er helt afgørende for kvaliteten i gymnasieuddannelserne, at lærerne både har den faglige og den pædagogiske uddannelse,

mener Annette Nordstrøm Hansen. 

 

GL's sekretariat har gennemgået finanslovsforslagets betydning for gymnasieområdet. Se notatet her: Finanslovsforslag 2015.pdf (opdateret 29/8-14)

 

Emner: Institutioner; Finanslov
Interessent: Tillidsrepræsentant

​GL's gennemgang af finanslovsforslag 2015 for gymnasieuddannelserne:

Finanslovsforslag 2015.pdf (opdateret 29/8-14)