Finansloven for 2017 koster gymnasierne 250 mio. kr.

Pressemeddelelse
 
Nedskæringer og gymnasiereform er en farlig cocktail.

Med finan​sloven for 2017 har blå blok vedtaget at skære 250 mio. kr. fra gymnasieuddannelserne.

Aftalen er fredag den 18. november 2016 indgået mellem Venstre, Konservativt Folkeparti, Liberal alliance og Dansk Folkeparti. 

FL17 - billigere biler.png 

Besparelsen på 2 pct. – det såkaldte omprioriteringsbidrag – kommer oven i, at Folketinget allerede har besluttet at skære 3,7 pct. på det almene gymnasium i 2017. Dette sker til trods for, at gymnasieuddannelserne i 2017 skal implementere en ny gymnasiereform. 

Nedskæringerne vil desværre gå ud over eleverne og svække kvaliteten i gymnasieuddannelserne, 

siger GL's formand og fortsætter: 

Vi har allerede set, at nedskæringerne i 2016 har resulteret i, at der på landsplan er 1000 færre lærere i gymnasiet. Denne udvikling vil fortsætte med disse yderligere nedskæringer i 2017.

GL frygter, at nedskæringerne vil virke direkte kontraproduktivt på de intentioner om at løfte fagligheden og styrke kvaliteten i gymnasieuddannelserne, som en bred politisk kreds formulerede i gymnasiereformforliget, der skal træde i kraft til sommer. Politikerne kan ikke på én og samme tid løfte fagligheden og kvaliteten i en ny reform og fjerne en væsentlig del af det økonomiske grundlag, skolerne skal bruge til at indføre reformen.  

Eleverne vil komme til at kigge langt efter indfrielsen af politikernes ord i gymnasieforliget, der lover tættere kontakt til lærerne og bedre feedback på afleverede opgaver. Disse udmærkede intentioner har ingen gang på jord med nedskæringer, der mærkbart reducerer lærerstyrken og skaber større afstand til eleverne i gymnasieuddannelserne,

slutter Annette Nordstrøm Hansen, formand for Gymnasieskolernes Lærerforening.

Kontakt Annette Nordstrøm Hansen på tlf. 26 24 71 04. 

Læs om konsekvenserne af nedskæringerne

 

 

Emner: Finanslov
Interessent: