Finansloven for 2014

 
 
Finansloven for 2014 er vedtaget, og Undervisningsministeriet har udsendt et takstkatalog for de enkelte uddannelsestakster. For de gymnasiale uddannelser var der en stor ændring i forhold til regeringens finanslovsforslag.

Finansloven for 2014 er vedtaget, og Undervisningsministeriet har udsendt et takstkatalog for de enkelte uddannelsestakster. For de gymnasiale uddannelser var der en stor ændring i forhold til regeringens finanslovsforslag. Den varslede omstillingsreserve på 2 pct. i 2014 blev lagt ind i de enkelte uddannelsers takster krone for krone. De tilbageførte beløb kan ses af tabel 1. Det betyder samtidig, at den varslede omstillingsreserve for overslagsåret 2015 er på knap 2 pct., for 2016 på knap 4 pct. og for 2017 på knap 6 pct. Det er væsentligt, at omstillingsreserven kun er et forslag, og derfor på ingen måde vedtaget endnu. Udover ændringen med omstillingsreserven er alle tiltag på det gymnasiale område i regeringens forslag til finanslov vedtaget. Ændringerne fra finanslovsforslaget kan ses her.  

Tabel 1. Beløb der blev tilbageført taksterne 2014 på grund af omstillingsreserven

Tilbageførsel hhx  htx  stx  hf  HF-e

Undervisningstakst

        1.020         1.230         1.160         1.290         1.290

Færdiggørelsestakst

           270            420            290            200                -  

Fællesudgiftstakst

           120            170            150            190            220

Bygningstakst

           100            190            180            190            190

I alt pr årselev

        1.330         1.730         1.587         1.770         1.700

 

De i bilag 1 viste takster har endnu ikke fået indberegnet den nyeste af indkøbsbesparelserne (såkaldt fase 8). Besparelsen vil blive udmøntet som en dispositionsbegrænsning i 2014 og vil altså ikke være at se i taksterne. Alle de øvrige tiltag vedtaget med finanslov 2014 er med i tallene.

Når man ser på forskellen i de faktiske takster fra 2013 til 2014, er det overordnede billede, at taksterne er steget en smule på grund af den generelle pris- og lønregulering, der er på 0,9 pct. for bygningstaxametrene og 0,5 pct. for de øvrige. Kun fællesudgiftstaxametrene er faldet på grund af forskellige besparelseskrav. Fællesudgiftstaxameteret dækker primært over ledelse og administration. Det er også væsentligt, at finansloven ikke lægger op til, at der er besparelser på undervisningstaksten. De faktiske ændringer af taksterne fra 2013 til 2014 kan ses af figur 1 nedenfor.

Faktiske-takster-2014.png 

 

Uddannelsernes faktiske takster

Hhx - faktiske takster pr. årselev
De faktiske takster 20132014Forskel i kr. Forskel i pct.
Undervisningstaxameter50.81051.1303200,6 %
Færdiggørelsestaxameter13.59013.650600,4 %
Fællesudgiftstaxameter6.5006.290-210-3,2 %
Bygningstaxameter4.9605.000400,8 %
I alt66.80066.9701700,3 %

 

Htx - faktiske takster pr. årselev
20132014Forskel i kr.Forskel i pct.
Undervisningstaxameter61.03061.3403100,5 %
Færdiggørelsestaxameter21.05021.1601100,5 %
Fællesudgiftstaxameter9.1608.870-290-3,2 %
Bygningstaxameter9.2209.300800,9 %
I alt86.42786.5631370,2 %

 

Stx/IB - faktiske takster pr. årselev
20132014Forskel i kr.Forskel i pct.
Undervisningstaxameter57.28057.8405601,0 %
Færdiggørelsestaxameter14.28014.360800,6 %
Fællesudgiftstaxameter7.3907.290-100-1,4 %
Bygningstaxameter8.6908.770800,9 %
I alt78.12078.6875670,7 %

 

2årigt hf - faktiske takster pr. årselev
20132014Forskel i kr.Forskel i pct.
Undervisningstaxameter64.14064.4503100,5 %
Færdiggørelsestaxameter9.6909.740500,5 %
Fællesudgiftstaxameter9.2909.160-130-1,4 %
Bygningstaxameter9.6909.770800,8 %
I alt87.96588.2502850,3 %

 

Hf-enkeltfag - faktiske takster pr. årselev
(Deltagerbetaling 1)20132014Forskel i kr.Forskel i pct.
Undervisningstaxameter63.80064.1403400,5 %
Fællesudgiftstaxameter11.35011.150-200-1,8 %
Bygningstaxameter9.6809.7801001,0 %
I alt84.83085.0702400,3 %

 

Emner: Institutioner; Finanslov
Interessent: