Finansloven 2024

Info
 
Finansloven 2024 retter op på nedprioriteringen af skolerne i landdistrikterne

FL24.png

Den 27. november præsenterede regeringen et bredt finanslovsforlig for 2024. Kun Enhedslisten er ikke med i forliget. 

Den endelige aftale bygger på regeringens fremsatte finanslovsforslag. Se GL's notat om finanslovsudspillet.
Der er dog aftalt en række nye tiltag på henholdsvis velfærdsområdet, det grønne område og ift. landdistrikterne. 

GL har fra finanslovsforslagets fremlæggelse gjort opmærksom på, at der var blevet afsat færre ressourcer til de gymnasiale udbud i landdistrikterne for 2024 og frem end 2023. Det blev der med finansloven heldigvis rettet op på.

Det betyder konkret for det gymnasiale område:

  • At det midlertidige udkantstilskud på 0,5 mio. kr. til de små almene gymnasier videreføres frem til og med 2027. Det midlertidige tilskud kommer oven i det eksisterende udkantstilskud på knap 2,8 mio. kr.
  • At den eksisterende pulje til økonomisk udfordrede VUC-afdelinger forhøjes med 10 mio. kr., hvilket betyder, at puljen kommer op på 23,4 mio. kr. svarende til niveauet for indeværende år. Forhøjelsen er gældende frem til og med 2027.
  • At der afsættes yderligere 5 mio. kr. i en reserve til de små handelsgymnasier mv. for 2024. Umiddelbart kommer det til at gælde de 10 erhvervsskoler/SOSU-skoler mv, der med finanslovsforslaget fik forlænget deres midlertidige udkantstilskud svarende til 3 mio. kr. pr. skole.

Samlet set er der afsat 31,5 mio. kr. i 2024 og 26,5 mio. kr. årligt i 2025-2027 til skolerne.

Det er positivt, at politikerne fik rettet op på nedprioriteringen af de små skoler – det er tiltrængt, fordi de små skole i provinsen både kæmper med økonomien og elevnedgange. GL har dog kæmpet for at få flere og varige ressourcer afsat til en VUC-sektor i knæ. Det blev der desværre ikke rettet op på i denne finanslov.

Hele finansloven 2024 kan læses her.

Emner: Finanslov; Finansloven
Interessent: