Finanslov 2023

Info
 

​​Den 24. april - godt inde i 2023 – kunne regeringen endelig præsenteret finansloven for 2023 sammen med forligspartierne Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti. Den endelige aftale bygger på regeringens fremsatte finanslovsforslag og har herudover en række mindre tiltag, der understøtter foreninger, råd eller undersøgelser.   

FL23.png

Umiddelbart er der ingen ændringer eller initiativer på det gymnasiale område ift. finanslovsforslaget. Det betyder, at forslaget bliver til finanslov på området. Se GL's notat om finanslovsudspillet. Det betyder, at gymnasieområdet ikke blev udsat for den tidligere varslede besparelse på markedsføringen (udmøntet på undervisningstaxameteret). Det betyder også, at den midlertidige forhøjelse af udkantstaxameteret bliver videreført for stx og tredoblet for de små erhvervsskoler. Igen dog midlertidigt. 

Det betyder desværre også, at VUC ikke får tilført flere midler end de 10 mio. kr. fra finanslovsforslaget, samt at de afsatte ressourcer for 2024 ikke er blevet prioriteret. GL har igennem længere tid kæmpet for at få rettet op på den blødende økonomi på VUC, der både skyldes de seneste mange års nedskæringer i sektoren og en vigende søgning både på grund af politiske aftaler og på grund af samfundsøkonomien. De seneste søgetal for 2 årigt hf til VUC viser en tilbagegang på 20 pct. GL har sammen med Uddannelsesforbundet og Danske Hf & VUC givet udtryk for, at der som minimum bør afsættes 49 mio. kr. årligt til området. De 10 mio. kr., der midlertidigt afsættes til VUC, er derfor kun et lille plaster ift. de økonomiske udfordringer på VUC. Der er behov for, at politikerne prioriterer området og finder en varig økonomisk løsning, så der igen kan ses fremad på landets voksenuddannelsescentre.  

En del af finanslovsaftalen, der kan have betydning for nogle af GL's medlemmer, er indførelsen af ekstra orlov til forældre med tvillinger. Der er tale om indførelse af 26 ugers ekstra orlov med barselsdagspenge samlet. Der er ikke fastsat en dato for, hvornår den ekstra orlov skal træde i kraft, men det vil afhænge af den konkrete model, der aftales senere på året. Der er afsat en ramme på 5 mio. kr. i 2023, 48 mio. kr. i 2024 og 95 mio. kr. årligt fra 2025 til ordningen.

 

Hele finansloven 2023 kan læses her.​


Emner:  
Interessent: