Finanslov 2022

Info
 
Hf-enkeltfag bliver løftet, så der også her sker en tilbagerulning af omprioriteringsbidraget for 2019. Der er sket endnu en genberegning af det sociale taxameter, så flere institutioner får tilskuddet.

​​Den 10. december indgik regeringen aftale om finansloven for 2022 med SF, Enhedslisten, Radikale Venstre, Alternativet og Kristendemokraterne. 

Finansloven blev tredjebehandlet og endeligt godkendt den 22. december 2021. 

For det gymnasiale område indeholder aftalen to større ændringer:

  1. Hf-enkeltfag bliver løftet, så der også her sker en tilbagerulning af omprioriteringsbidraget for 2019.
  2. Der er sket endnu en genberegning af det sociale taxameter, så flere institutioner får tilskuddet.  

Se notat om konsekvenserne af finanslov 2022: Finanslov 2022 - konsekvens​er for gymnasieuddannelser.pdf

Undervisningsministeriets oversigt over andele frafaldstruede elever efter genberegning af socialt taxameter​:Socialt taxameter - Frafaldstruede elever efter genberegning.pdf


Emner: Finansloven
Interessent: Tillidsrepræsentant; Leder