Finanslov 2019 fortsætter nedskæringerne

Nyhed
 

​​​​​Fredag den 30. november 2018 indgik regeringen og Dansk Folkeparti​ finanslov for 2019.​ Det er en finanslov, som fortsætter besparelserne på uddannelsesområdet, herunder gymnasier, erhvervsgymnasier og VUC. Der er et lille plaster til de mindste almene gymnasier, hvor eleverne ville have langt til et andet gymnasium, hvis det lokale gymnasium måtte lukke. Fra 2019-2022 får disse gymnasier hver 500 tusind kroner årligt. I forbindelse med EUD-aftalen blev der afsat 450 mio. kr., så små erhvervsskoler med under 450 elever i udkantsområder får et tilskud i 2019.

"Det glæder mig selvfølgelig, at de små gymnasier får en håndsrækning. Den er helt nødvendig. Men desværre bliver resten af de gymnasiale uddannelser - hhx, htx, stx og VUC - fortsat ramt af omprioriteringsbidrag, til trods for at der allerede er sparet ind til benet på alle ​institutioner. Vi havde håbet - når finansministeren roser dansk økonomi til skyerne - at man ikke havde fortsat nedskæringerne på uddannelsesområdet," siger Annette Nordstrøm Hansen, formand for Gymnasieskolernes Lærerforening, og fortsætter “det er fuldstændig uacceptabelt. Omprioriteringsbidraget skal væk på al uddannelse.”

Med den vedtagne finanslov bliver der altså sparet ca. 1/4 mia. kr. på de gymnasiale uddannelser, omend der kommer et lille plaster til de mindste institutioner.

GL's sekretariat har tidligere beregnet konsekvenserne for gymnasieområdet, hvis finanslovsforslaget for 2019 blev en realitet. Disse beregninger er fortsat dækkende pån​ær tilskuddet til de små skoler.

FFL19.jpg​​


FAKTA

Det siger finanslovsaftalen om tilskud til de små gymnasier i tyndt befolkede områder:

​Gymnasier i tyndt befolkede områder 

Regeringen og Dansk Folkeparti ønsker at understøtte almene gymnasier beliggende i tyndt befolkede områder og at understøtte et bredt geografisk udbud af gymnasier. Der afsættes 10 mio. kr. årligt i perioden 2019-2022 til et midlertidigt løft af tilskuddet til gymnasier med færre end 430 stx årselever, og hvor institutionens elever ville få mere end 20 km til det nærmeste gymnasium, hvis uddannelsestilbuddet på institutionen faldt bort. Det svarer til et tilskud på 0,5 mio. kr. årligt pr. gymnasium, der i dag modtager tilskuddet. Det indebærer i dag følgende gymnasier: Bjerringbro Gymnasium, Midtsjællands Gymnasium, Brønderslev Gymnasium og HF, Morsø Gymnasium, Fjerritslev Gymnasium, Nakskov Gymnasium og HF, Frederikssund Gymnasium, Odsherreds Gymnasium, Frederiksværk Gymnasium og HF, Ringkjøbing Gymnasium, Faaborg Gymnasium, Rønde Gymnasium, Grenaa Gymnasium, Struer Statsgymnasium, Grindsted Gymnasium & HF, Tørring Gymnasium, Lemvig Gymnasium, Vejen Gymnasium og HF, Maribo Gymnasium, Vestjysk Gymnasium Tarm. 


Flere skal vælge en erhvervsuddannelse

Regeringen er enig med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om aftalen Fra folkeskole til faglært – Erhvervsuddannelser til fremtiden.​ Med aftalen afsættes 383,3 mio. kr. i 2019, 504,7 mio. kr. i 2020, 654,8 mio. kr. i 2021 og 779,0 mio. kr. i 2022. Med aftalen gennemføres en lang række initiativer, der skal øge søgningen til og gennemførslen af erhvervsuddannelserne, herunder udvidelse af målgruppen for GF1, nyt GF+ og styrket praksisfaglighed i grundskolen. Samtidig videreføres kvalitetspuljen i 2019. Initiativerne retter sig både mod indholdet og kvaliteten i erhvervsuddannelserne, og hvordan vejen fra folkeskolerne ind på erhvervsuddannelserne kan blive nemmere for de unge. Aftalen bygger videre på Aftale om afskaffelsen af omprioriteringsbidraget mellem regeringen og ​Dansk Folkeparti.​

Af denne aftale fremgår det, at "Der afsættes en økonomisk ramme i 2019 til et særtilskud i form af et tillæg til små erhvervsskoler, der modtager udkantstilskud, og som har under 450 årselever."

Emner:  
Interessent: