Finanslovsforslag 2023

Pressemeddelelse
 
Regeringens finanslovsforslag svigter VUC

​​​Regeringens finanslovsforslag for 2023 afsætter ikke flere penge til at hjælpe en stærkt nødlidende VUC-sektor. Det er et alvorligt svigt af de mange, der har brug for VUC's uddannelsestilbud for at finde fodfæste i livet og på arbejdsmarkedet, mener GL's formand Tomas Kepler.

VUC styrtbløder og flere afdelinger i landet står i direkte fare for at lukke. Det rammer de mange unge og voksne med størst behov for uddannelse, og som har trukket allermindst på de offentlige uddannelseskroner. Det er dem, regeringen svigter med finanslovsforslaget. Det er uforståeligt på både et personligt og samfundsmæssigt plan, at regeringen fortsat lader VUC-sektoren sejle mod afgrunden, 

fastslår Kepler.


Han henviser til, at 600.000 danskere over 25 år ifølge Danmarks Statistik står uden anden uddannelse end grundskolen. Det er ifølge Kepler en alvorlig udfordring på et arbejdsmarked med akut mangel på sygeplejersker, pædagoger og faglærte, og det har stor negativ betydning både for vores velfærd og den grønne omstilling.

GL-formanden vil nu arbejde for, at VUC sidestilles med det ligeledes nødstedte FGU, der i finanslovsforslaget får en håndsrækning på 760 mio. kr. i perioden fra 2023-2026, mens VUC fra finansloven i 2022 og til finanslovsforslaget for 2023 står til at miste 273 mio. kr.

​Vi er nødt til at få skabt ro om VUC-sektoren. Behovet for uddannelse til de mange kortuddannede er stort og vil trænge sig endnu mere på, når konjunkturerne vender. Derfor skal VUC have en økonomisk hjælpepakke svarende til den, FGU får. Alternativt skal det sikres, at det samlede taxametertilskud til VUC fastfryses og ikke går ned i de næste to år, selvom aktiviteten falder. De afsatte midler på finansloven for 2022 og 2023 skal udbetales til sektoren, og øges tilgangen af elever, skal der udbetales taxameter for det samlede elevtal, 

understreger GL's formand.

Katastrofe hvis VUC lukker

Desuden peger Tomas Kepler på, at undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil på GL's repræsentantskabsmøde i november bebudede en anden og mindre konjunkturfølsom økonomimodel for VUC. Alligevel er der ikke sket noget, og partier, der almindeligvis taler om vigtigheden af livslang læring og second chance, glemmer også VUC, understreger GL's formand.

Senest er HF og VUC Roskildes afdeling i Greve lukket, og forventninger i Danske HF & VUC er, at sektoren vil opleve 18 procent færre årselever på hf-enkeltfag i første halvdel af 2022 som følge af især højkonjunkturen og den lave ledighed.

​​​​Der skal handles nu, hvis vi fortsat skal have et VUC-uddannelsestilbud. Og det SKAL vi. VUC er en kæmpe succes, som hjælper mange unge og voksne videre i livet og på arbejdsmarkedet. Det vil være en katastrofe, hvis VUC er nødt til at dreje nøglen om på grund af politisk svigt på Christiansborg, 

understreger GL's formand.


> Læs​ fælles bekymringsbrev fra Danske HF & VUC, Uddannelsesforbundet og GL ​


Små skoler rammes økonomisk

Foruden VUC rammes de mindste gymnasier og erhvervsskoler i regeringens finanslovsforslag. De står til at miste den pose penge – udkantstaxameter - der midlertidigt har støttet dem. Beløbet udgør 20-25 mio. kr. Herudover blev der i år udmøntet en etårig pulje på 15 mio. kr. til små gymnasier/erhvervsgymnasier med elevtilbagegang som følge af elevfordelingsaftalen. Denne fortsætter heller ikke med finanslovsforslaget. Det er småpenge i finanslovssammenhæng, men pengene er livsnødvendige for de små skoler med fald i elevtallet. Uden tilskuddet får skolerne svært ved at tilbyde de unge i de mere tyndt befolkede områder  af landet en bred palet af studieretninger og valgfag på linje med gymnasierne i de store byer. Det er et helt urimeligt brud med dansk uddannelsestradition, understreger Tomas Kepler.  

Læs uddannelsesvisionen "Videre som voksen", som GL, Danske HF & VUC og Uddannelsesforbundet har lavet. ​


Emner: Finanslov
Interessent:  

​​Download sekretariatsnotat om konsekvenser af finanslovsforslaget 2023: FFL23 - sekretariatsnotat.pdf

NB! Ministeriet har meddelt, at der er fejl i undervisningstaxameteret og færdiggørelsestaxameteret for alle fuldtidsuddannelserne. På det almengymnasiale område vil taksterne blive nedskrevet med ca. 0,2 pct. og på det erhvervsgymnasiale område bliver de opskrevet med ca. 0,5 pct. Vi afventer derfor de rigtige takster for 2023.   

Se også sekretariatsnotat om markedsføring for gymnasiale uddannelser Markedsføring for gymnasialt uddannelsesudbud.pdf