Finanslovsforslag 2020: Omprioriteringsbidrag afskaffet og penge til lukningstruede VUC-afdelinger

Info
 

​​​​Hovedelementer i finanslovsforslaget

  • Et farvel til omprioriteringsbidraget. De budgetterede årlige besparelser på 2 pct. på de gymnasiale uddannelser foreslås ophævet fra 2020.
  • VUC får 50 mio. kr., som regeringen lovede i valgkampen. Pengene skal afsættes til lukningstruede VUC-afdelinger. Der udarbejdes en konkret model for udmøntningen af midlerne.  
  • Gymnasierne får henvisningstaxameter fra 2020. I finanslovsforslaget for 2020 udmøntes den politiske aftale om indførelse af henvisningstaxameter, der er en del af aftalen om ungepakken.
  • Nu er gymnasierne nået til indkøbsbesparelse fase 13. Besparelsen udmøntes både i 2020 og med tilbagevirkende kraft i 2019 og svarer ca. til 8 mio. kr. årligt for de gymnasiale uddannelser.
FFL2020.png

GL mener

  • GL har siden 2015 kæmpet for, at omprioriteringsbidraget fjernes – endelig er det lykkedes.  Det er positivt, at regeringen har givet udtryk for, at det er et første vigtigt skridt i retning af, at der skal rettes op på de forringelser, flere års besparelser har betydet for uddannelserne.
  • GL har presset på for at få økonomisk hjælp til VUC. De er i særlig grad presset af både nedskæringer og kursistnedgange, bl.a. som følge af FGU-aftalen. De 50 mio. kr. vil derfor falde på et meget tørt sted. GL har henvendt sig til ministeren med anbefaling om, at hele beløbet hurtigt kommer ud til de trængte afdelinger.
  • Det nye henvisningstaxameter, som der er en politisk aftale om, er et uhensigtsmæssigt nyt taxameter. For det første implementeres det samme år, som der skal ses på et nyt taxameter- og finansieringssystem, og for det andet udviser det en mistillid til sektoren. GL mener, at et klassetaxameter/grundtilskud bedre vil understøtte skolerne ved om- og fravalg. Når henvisningstaxameteret nu er kommet, kan det undre, at det ikke gælder ved henvisninger mellem alle ungdomsuddannelserne – herunder også de private gymnasiale udbydere.
  • Efter 4 år med omprioriteringsbidraget – som giver en varig nedskæring årligt på 8 pct. – er det absurd med endnu en indkøbsbesparelse. Nu som fase 13, hvor skolerne menes at kunne finde yderligere besparelser ved indkøb. Besparelsen er ikke stor, men signalet er forkert. ​

GL's sekretariat har gennemgået finanslovsforslaget for de enkelte uddannelser. Download notat her: FFL20 - betydning for de gymnasiale uddannelser.pdf


Emner: Finanslov
Interessent: Tillidsrepræsentant; Leder