Delforlig om finanslov 2023: Lille pulje penge til VUC og penge til udkantsskoler

 
 

Den 4. oktober indgik regeringen, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Alternativet delforlig for finansloven 2023 på uddannelsesområdet. Forliget betyder, at besparelse på gymnasialt undervisningstaxameter er taget af bordet, VUC får en pulje på 10 mio. kr. og de midlertidige udkantstilskud videreføres på det almengymnasiale område, og der sker et løft af de små erhvervsskoler.

GL-formand Tomas Kepler takker forligspartierne for aftalen, der stopper de bebudede nedskæringer og tilfører midler til VUC og udkantsskoler.


Læs notat om aftalen: Politisk aftale om markedsføring VUC og udkantsskoler.pdf

Læs aftalen

Såfremt der er valg inden den samlede finanslov er vedtaget, og der er et andet politisk flertal end forligsparterne, kan resultatet blive anderledes.


Emner:  
Interessent: