Finanslov 2021: 220 mio. kr. til gymnasieuddannelserne!

Pressemeddelelse
 

Velfærdsaftalen giver 220 mio. kr. til løft af taxameteret til de gymnasiale uddannelser.

Det er fantastisk. Det er et stærkt resultat, der viser, at fremtiden kan blive bedre. 220 mio. kr. er et så væsentligt beløb, at det kan gøre en forskel på skolerne. Nu kommer der så en lokal indsats for, at pengene også bruges til at styrke kvaliteten af undervisningen, 

siger GL-formand Tomas Kepler.

Kepler bemærker sig præsentationen af velfærdsaftalen, hvor Radikale Venstre præciserer, at man vil investere i uddannelse, at de unges uddannelse ikke skal ofres, og at man glæder sig over endelig at komme i gang med at geninvestere. At man får løftet et år af besparelserne som følge af omprioriteringsbidraget.

FL21-tax.png 

Jeg vil gerne takke de politikere, der har kæmpet og partierne bag aftalen for deres prioritering af at komme i gang med at geninvestere i uddannelser, 

​​siger Tomas Kepler. Han sender også en stor tak til elevorganisationerne og til Akademikerne – GL's hovedorganisation – som også har kæmpet for at tydeliggøre behovet for ressourcer til sektoren.

UPDATE: Det har efterfølg​ende vist sig, at forligskredsen havde glemt hf-enkeltfag, hvilket GL har påpeget, bl.a. sammen med Danske hf & VUC, Danske Gymnasier og DGS. Se brevet her: Fælles henvendelse fra DG DGS GL og Danske HF VUC.pdf


​Se notat om betydningen for gymnasiale institutioner: Økonomiske konsekvenser af finanslov 2021.pdf

Emner:  
Interessent: