Lærerne betyder mest for elevernes karakterer

Notat; Undersøgelse; Pressemeddelelse
Elevtrivselsundersøgelse 2010
Elevernes vurdering af læreren på gymnasieuddannelserne er den enkeltfaktor, der har størst betydning for elevernes afgangskarakterer. "Lærernes faglige dygtighed" scorer samtidig højest, når eleverne bliver bedt om at vurdere en række overordnede forhold på skolerne.
Elevernes vurdering af læreren er den enkeltfaktor, der har størst betydning for elevernes afgangskarakterer. "Lærernes faglige dygtighed" scorer samtidig højest, når eleverne bliver bedt om at vurdere en række overordnede forhold på skolerne.

Elevernes vurdering af læreren på de gymnasiale uddannelser er den enkeltfaktor, der har størst betydning for elevernes afgangskarakterer. "Lærernes faglige dygtighed" scorer samtidig højest, når eleverne bliver bedt om at vurdere en række overordnede forhold på skolerne.
Det viser en undersøgelse foretaget af Aspekt R&D, hvor de har sammenlignet 45.951 elevers udsagn i skolernes elevtilfredshedsundersøgelser med elevernes afgangskarakterer.

Lærerne betyder mest for elevernes karakterer

Når man sammenholder elevernes tilfredshed på 84 gymnasier med de afgangskarakterer eleverne opnår, så er billedet klart: elevernes tilfredshed og karakterer følges ad. Hvis man kigger på tilfredsheden fordelt på 4 områder, så er elevernes tilfredshed med lærerne markant vigtigere end de andre områder: undervisningens organisering, det sociale miljø og de fysiske rammer. Nedenstående graf viser disse omtalte korrelationer mellem elevernes tilfredshed og deres afgangskarakterer:

Tilfredshed_x_karakterer_thumb.jpg 

Sammenligningen viser altså at, hvis karakterer er et udtryk for afkast, så får skolerne større afkast af investeringer i lærerne end i fx nye bygninger. 

Eleverne mest tilfredse med "Lærernes faglige dygtighed"

Når eleverne bliver bedt om at vurdere en række overordnede forhold, så er lærernes faglige dygtighed i top. Eleverne har på landsplan givet lærerne en værdi på 7,9 i dette forhold på en skala fra 1 til 10, hvor 1 er dårligst og 10 er bedst. Lærernes engagement i undervisningen scorer på samme skala næstmest med 7,7. Se alle de overordnede vurderinger herunder.

Elevernes overordnede vurderinger 

Landsgennemsnit på en 10-skala, hvor 1 er dårligst og 10 er bedst.

Område Resultat
Lærernes faglige dygtighed7,9
Lærernes engagement i undervisningen7,7
Elevernes motivation til at lære nyt7,6
Undervisningen7,5
Det sociale sammenhold i klassen7,5
Skolen som helhed7,3
Skolens sociale miljø7,3
Skolens vedligeholdelse og rengøring7,3
Lærernes evne til at formidle stoffet7,0
Uddannelsens ledelse7,0
Elevernes egen indsats i undervisningen6,9
Uddannelsens administration/kontor6,9
Skolens fysiske undervisningsforhold6,7
Skolens indretning og udseende6,7
Skolens skemaplanlægning6,6
Variationen i undervisningsformer6,4

 

Læs mere:

Download Elevtrivselsundersøgelse 2010

GL mener: Gymnasiet er godt - men kan blive bedre!

Emner: Elevtilfredshed
Interessent: Bestyrelse; Rektor; Gymnasielærer; Tillidsrepræsentant