Elevtilfredshedsundersøgelser på gymnasieuddannelserne

Oversigtsside
 
Mange skoler gennemfører spørgeskemaundersøgelser af elevernes tilfredshed med forskellige forhold på skolen. De kan være nyttige og anvendes konstruktivt på mange skoler.

​​​​Mange skoler gennemfører spørgeskemaundersøgelser af elevernes tilfredshed med forskellige forhold på skolen. De kan være nyttige og anvendes konstruktivt på mange skoler.

Fx kan spørgsmålet "Vil du anbefale gymnasiet til dine venner?" være en indikator på, hvor tilfredse eleverne er med uddannelsen.

Læs mere om elevtilfredshedsundersøgelser.

 

 

Emner:  
Interessent: