Sæt fokus på læring

Undersøgelse; Pressemeddelelse; Notat
Elevtrivselsundersøgelse 2012
Eleverne er glade for deres skole. De synes, at deres lærere er fagligt dygtige og velforberedte. Det viser undersøgelse af elevernes tilfredshed med gymnasieuddannelserne. Der må dog gerne sættes endnu mere fokus på læringen.

 

Eleverne er glade for deres skole. De synes, at deres lærere er fagligt dygtige og velforberedte.
Det viser undersøgelse af elevernes tilfredshed med gymnasieuddannelserne.
Der må dog gerne sættes endnu mere fokus på læringen.

Elever og kursister på gymnasieuddannelserne er glade for deres skole!

Hver fjerde elev giver skolen topkarakter (svarende til mellem 89 og 100). I gennemsnit giver eleverne deres skole 72 point ud af 100 mulige.

Det viser en analyse, som GL har lavet på baggrund af elevtrivselsundersøgelser, foretaget på de enkelte gymnasieuddannelser i 2012.

Elevtrivselsundersøgelsen viser motiverede elever, der er glade for det sociale miljø. Gymnasieuddannelserne har gode undervisere, som er fagligt dygtige og velforberedte. 

Elevernes vurderinger på en skala fra 1-100: 

 1 Egen motivation 82
 2 Socialt miljø 77
 3 Elevtrivsel 74
 4 Lærerne  72
 5 Fysisk miljø 69
 6 Organisering  67
 7 Undervisning  65

 

De samlede resultater viser, at eleverne gennemsnitligt vurderer deres egen motivation i top med 82 point ud af 100, mens det sociale miljø, elevtrivsel og lærerne alle får en score over 70. Samtidig er der for alle de undersøgte områder underspørgsmål, der får høje vurderinger. Generelt vurderer eleverne htx og stx højest.

Undersøgelsen viser desuden, at uddannelsesfremmede elever og elever, der har overvejet at droppe ud af uddannelsen, vurderer hovedområderne lavere; især elevtrivslen vurderes markant lavere end hos de øvrige elever. Samtidig vurderer de elever, der mener de fagligt er dårligst, deres egen motivation væsentlig lavere end de øvrige elever. 

På den enkelte skole bør elevernes læring fortsat være et fokusområde. Der skal yderligere fokus på didaktik og på pædagogiske værktøjer, der sikrer mere variation i undervisningen. Endvidere skal der fokus på den fysiske indretning af undervisningslokalerne, så den passer til undervisningen. Evaluering/tilbagemelding til eleverne bør også være u fokus. Eleverne vil gerne have mere elevinddragelse/elevindflydelse, bl.a. at deres undervisningsevalueringer anvendes mere aktivt og synligt.

Den samlede elevtrivselsundersøgelse er en overordnet opgørelse over de samlede resultater, og det kan derfor se anderledes ud på den enkelte skole. Selv om resultaterne fra den samlede undersøgelse ikke har ændret sig meget over tid – kan der være sket store ændringer på den enkelte skole. GL opfordrer skolerne – ledere, lærere og elever – til at sætte skolens elevtrivselsundersøgelse på dagsordenen for at overveje og drøfte årsagerne til resultaterne, og hvordan man kan gøre skolen endnu bedre.

Download: Elevtilfredshedsundersøgelse 2012

Emner: Elevtilfredshed; Elevtrivsel
Interessent: Bestyrelse; Rektor; Leder; Tillidsrepræsentant; Gymnasielærer