Elevernes motivation i top

Undersøgelse
 
GL har kigget elevernes trivsel på gymnasieuddannelserne efter i sømmene – og der er godt nyt, for overordnet trives eleverne på de gymnasiale uddannelser.

​​GL har kigget elevernes trivsel på gymnasieuddannelserne efter i sømmene – og der er godt nyt, for overordnet trives eleverne på de gymnasiale uddannelser.

De syv undersøgte hovedområder – egen motivation, socialt miljø, elevtrivsel, lærerne, organiseringen, det fysiske miljø og undervisningen – vurderes alle over middel.  De samlede resultater viser, at eleverne gennemsnitligt vurderer deres egen motivation i top med 82 point ud af 100, mens det sociale miljø, elevtrivsel og lærerne alle får en score over 70.

Glade elever vurderer deres egen motivation i top

Undersøgelsen viser desuden, at uddannelsesfremmede elever, og, at elever, der har overvejet at droppe ud af uddannelsen, vurderer hovedområderne lavere; især elevtrivslen vurderes markant lavere end hos de øvrige elever.

Ser man på udviklingen i de seneste år, er der en samlet stigning i fire af hovedområderne – undervisningen, det sociale miljø, det fysiske miljø og elevernes egen motivation.   

Som i alle undersøgelser er der områder, hvor der er plads til forbedringer. I forhold til hovedområderne bør det primære fokusområde være undervisningen, hvor der især bør være mere fokus på selve læringen, tilbagemeldinger og elevinddragelse.

Generelt er det vigtigt, at man på den enkelte skole vurderer, hvordan man kontinuerligt øger elevernes trivsel.  Ved at se på de generelle tendenser i den samlede undersøgelse for 2014 kunne en mulig inspiration for skolerne være følgende overordnede områder:

Der kan være behov for initiativer gennem bl.a. efteruddannelse inden for undervisningen og elevernes læring, herunder:

  • Fokus på elevinddragelse/elevindflydelse ved bl.a. at anvende forskellige undervisningsevalueringer mv. mere aktivt og synligt.
  • Fokus på fagdidaktikken, didaktiske og pædagogiske værktøjer, der sikrer mere variation i undervisningen.

Der kan også være behov for tiltag, der kan motivere eleverne yderligere, herunder:

  • Behov for klare og tydelige krav.
  • Behov for konsekvens over for fravær.
  • Behov for at skabe forståelse og respekt mellem elever/kursister, herunder også skabe bånd mellem eleverne fra forskellige klasser/hold.
  • Behov for at skabe arbejdsro.

Rapporten om elevtrivselsundersøgelserne kan læses her: Elevtrivselsundersøgelse 2014.pdf

Emner: Elever; Elevtilfredshed
Interessent:  
Der er et krav, om at gymnasieskolerne minimum en gang hver tredje år udarbejder en undersøgelse af elevernes trivsel. GL har igen i år fået data fra Ennova, der er den største leverandør af undersøgelser til gymnasieuddannelserne. GL's rapport er et gennemsnitligt og overordnet indblik i de væsentligste pointer fra undersøgelserne fra 2014 på baggrund af svar fra 43.300 deltagere. En elevtrivselsundersøgelse er tænkt som et lokalt redskab, der kan anvendes til at give lærere og ledere et indblik i elevernes trivsel. Det er op til skolen at vurdere, hvad de mener, der evt. skal handles på og hvordan. Derfor viser denne rapport kun de overordnede tendenser.