Eleverne anbefaler gymnasieuddannelserne

Undersøgelse; Notat; Pressemeddelelse
Elevtrivselsundersøgelse 2011
Gymnasielærernes faglige dygtighed får 7,8 på en skala fra 1 til 10, hvor 10 er bedst. Overordnet set anbefaler eleverne gymnasieuddannelserne med en score på 8,1, så man må sige, at gymnasiet og gymnasielærerne mere end består elevernes evaluering i den årlige elevtrivselsundersøgelse.

​​​​​​​​  

Gymnasielærernes faglige dygtighed får 7,8 på en skala fra 1 til 10, hvor 10 er bedst.
Overordnet set anbefaler eleverne gymnasieuddannelserne med en score på 8,1, så man må sige, at gymnasiet og gymnasielærerne mere end består elevernes evaluering i den årlige elevundersøgelse.

Hele 95,7% af eleverne på de gymnasiale uddannelser er helt eller delvist enige i at lærerne er godt forberedte, og lærernes faglige dygtighed får 7,8 på en skala fra 1 til 10, hvor 10 er bedst. Generelt anbefaler eleverne de gymnasiale uddannelser med en score på 8,1, så man må sige at gymnasiet og gymnasielærerne er mere end bestået i elevernes evaluering.

En analyse af sidste års elevundersøgelse viste, at gymnasielærerne betyder mere for elevernes karakterer end andre faktorer som undervisningens organisering, det sociale miljø og de fysiske rammer. Når vi ved at dygtige lærere er den afgørende faktor for elevernes læring, så er det positivt at eleverne igen i år udtrykker stor tilfredshed med gymnasielærerne.

Gymnasielærerne er godt forberedte
95,7% af eleverne oplever at gymnasielærerne er godt forberedte, hvilket betyder at eleverne møder en fagligt kompetent og tidssvarende undervisning. Det underbygges også af, at 88 procent af eleverne mener, at deres lærere anvender opdateret viden og materialer. 
Læs også artiklen "Lærere er yderst velforberedte" på Gymnasieskolen.dk.

Eleverne anbefaler gymnasiet
Eleverne på de gymnasiale uddannelser giver sammenlagt skolerne en anbefalelsesscore på 8,1 på en skala fra 1 til 10 skalaen, hvor 1 er "kan slet ikke anbefale" og 10 er "kan fuldt ud anbefale". I 2010 lå anbefalelsesscoren på 7,9, så der er altså sket en mindre stigning til 8,1 i 2011. 
Det er et sundhedstegn, at eleverne er så tilfredse med de gymnasiale uddannelser, at de ville anbefale deres venner at søge ind på disse.

Altid plads til forbedring
Der er altid plads til forbedring, og kun 58,4% af eleverne siger at lærerne koordinerer tidspunkter for opgaveafleveringer, 62,4% siger at resultaterne af undervisningsevalueringer i klassen bliver drøftet i klassen, og kun 32,9% svarer at indeklimaet er i orden, men overordnet set tegner elevundersøgelsen et positivt billede af de gymnasiale uddannelser.

Elevtrivselsundersøgelsen er baseret på 56.000 elevers svar om de gymnasiale ungdomsuddannelser i en rapport udarbejdet af Aspekt R&D.

Læs flere resultater i GL's udvidede notat:
Elevtrivselsundersøgelse 2011

Emner: Elevtilfredshed
Interessent: Bestyrelse; Rektor; Gymnasielærer; Tillidsrepræsentant