Valg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen

 
 
Medarbejderne skal udpege to repræsentanter til bestyrelsen, den ene har stemmeret. GL støtter medarbejderrepræsentanterne.

​Bestyrelserne på de selvejende skoler har en funktionsperiode på fire år, og valget følger normalt kommunalvalget, dog således at den nye bestyrelse tiltræder 1. maj, hvilket betyder, at næste tiltrædelsesperiode er 1. maj 2018.

Det betyder, at der skal være valg til bestyrelsen i perioden fra november 2017 og frem til 1. maj 2018.

Medarbejderne på den enkelte selvejende skole/kurset skal udpege to repræsentanter til bestyrelsen, hvoraf den ene har stemmeret. Repræsentanterne udpeges blandt alle institutionens medarbejdere.

GL foreslår, at man mellem forskellige personalegrupper på den selvejende skole aftaler en procedure for udpegning, eksempelvis via medarbejdersiden i SU/MED/MIO-udvalget. Udpegningen kan eksempelvis ske ved en valghandling på et fælles møde blandt alle medarbejdere. Medarbejderne skal ved udpegningen tage stilling til, hvilken af de 2 udpegede, der har stemmeretten. Arbejdet i bestyrelsen kræver, at man har interesse for økonomi, samarbejdsevner og politisk overblik.

GL anbefaler, at GL-tillidsrepræsentanten bliver medlem af bestyrelsen, da tillidsrepræsentanten allerede har fingeren på pulsen ift. lærergruppen og skolen generelt. Det er dog vigtigt at huske, at medarbejderrepræsentanterne i bestyrelsen er det samlede personales repræsentanter. Det betyder også, at medarbejderrepræsentanterne løbende bør være i dialog med alle medarbejdergrupper om arbejdet i bestyrelsen. Det er muligt at genudpege et medlem af bestyrelsen et af institutionen fastsat antal gange. Dette vil fremgå af institutionens standardvedtægter.

GL støtter medarbejderrepræsentanterne ved at holde dem orienteret om relevante emner som økonomi og nye regler på området. Nyvalgte medarbejderrepræsentanter vil få en informationspakke og mulighed for at deltage i GL-kurser om økonomi og bestyrelsesarbejde. Herudover vil medarbejderrepræsentanterne kunne hente input og erfaringsudveksle med andre bestyrelsesrepræsentanter.


Særligt for private udbydere af gymnasial uddannelse

Der gælder særlige regler for medarbejderrepræsentanter i bestyrelserne for de private udbydere af gymnasial uddannelse. Her skal der ikke udpeges to medarbejderrepræsentanter for bestyrelserne som på de selvejende institutioner, men der kan udpeges medarbejderrepræsentanter. Hvis bestyrelsen består af 5 medlemmer kan der udpeges en medarbejderrepræsentant – består den af flere end 5 kan der udpeges op til 2 medarbejderrepræsentanter. Medarbejderrepræsentanterne vælges af og blandt medarbejderne.
Valgperioden følger heller ikke nødvendigvis kommunalvalget som for de selvejende institutioner. Det er de private skoler der selv fastsætter deres vælgperiode, der højest må være 4 år. Både valgperiode og bestyrelsessammensætningen fremgår af skolens vedtægter.

For at GL kan give den bedst mulige information, er det vigtigt, at de nyvalgte bestyrelsesmedlemmer henvender sig til GL.
Brug formularen her.​

Emner: Bestyrelse
Interessent: Medarbejderrepræsentant