Valg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen

 
 
Medarbejderne skal udpege to repræsentanter til bestyrelsen, den ene har stemmeret. GL understøtter medarbejderrepræsentanterne i deres arbejde.

​Bestyrelserne på de selvejende skoler har en funktionsperiode på fire år, og valget følger normalt kommunalvalget, dog således at den nye bestyrelse tiltræder 1. maj, hvilket betyder, at næste tiltrædelsesperiode er 1. maj 2026.

Det betyder, at der skal være valg til bestyrelsen næste gang i perioden frem til ultimo april 2026.

Medarbejderne på den enkelte selvejende institution ​skal udpege to repræsentanter til bestyrelsen, hvoraf den ene har stemmeret. 

Det er medarbejderne, der står for valget. Der er ikke mange fastlagte regler for, hvordan valget skal gennemføres – så meget er op til jer lokalt. Af standardvedtægterne frem går følgende om medarbejderrepræsentanterne: " 1 medlem med stemmeret og 1 medlem uden stemmeret, der udpeges af og blandt institutionens medarbejdere. Medarbejderne tager ved udpegningen stilling til, hvilket medlem der har stemmeret". GL anbefaler, at I følger reglerne for TR-valg, og at TR igangsætter og beskriver rammerne for valget sammen med skolens øvrige tillidsrepræsentanter.

GL har været i dialog med Børne- og Undervisningsministeriet for at få afklaret, hvem der kan stemme til valget. Umiddelbart er svaret, at det kan alle medarbejdere, der ikke har ledelsesfunktioner, uanset ansættelsestidspunkt, beskæftigelse eller ansættelsesgrad. Det er ikke reguleret i reglerne, præcis hvem ledelsen på den enkelte skole består af. Typisk vil det være rektor/direktør, vicerektor/vicedirektør og andre i ledelsesgruppen, som rektor/direktør kan bede om at være med til at sekretariatsbetjene bestyrelsen. Der kan være forskel fra skole til skole, hvordan man har organiseret sig. Nogle vil derfor definere ledelsen som alle, der har personaleansvar og deltager i ledelsesmøder, andre vil definere, at ledere uden personaleansvar også er en del af ledelsesgruppen. GL anbefaler, at medarbejdersiden tager en dialog med ledelsen for at afklare, hvem der bør kunne stemme. 

Det er muligt at genvælge en medarbejderrepræsentant. Er der et loft over antal perioder, et bestyrelsesmedlem kan sidde, vil det fremgå af skolens standardvedtægter.​

​​GL anbefaler, at GL-tillidsrepræsentanten bliver medlem af bestyrelsen, da tillidsrepræsentanten allerede har fingeren på pulsen ift. lærergruppen og skolen generelt. Det er dog vigtigt at huske, at medarbejderrepræsentanterne i bestyrelsen er det samlede personales repræsentanter. Det betyder også, at medarbejderrepræsentanterne løbende bør være i dialog med alle medarbejdergrupper om arbejdet i bestyrelsen. 

GL støtter medarbejderrepræsentanterne ved at holde dem orienteret om relevante emner som økonomi og nye regler på området. Nyvalgte medarbejderrepræsentanter vil få en informationspakke og mulighed for at deltage i GL-kurser om økonomi og bestyrelsesarbejde. Herudover vil medarbejderrepræsentanterne kunne hente input og erfaringsudveksle med andre bestyrelsesrepræsentanter.


Særligt for private udbydere af gymnasial uddannelse

Der gælder særlige regler for medarbejderrepræsentanter i bestyrelserne for de private udbydere af gymnasial uddannelse. Her skal der ikke udpeges to medarbejderrepræsentanter for bestyrelserne som på de selvejende institutioner, men der kan udpeges medarbejderrepræsentanter. Hvis bestyrelsen består af 5 medlemmer, kan der udpeges en medarbejderrepræsentant. Består bestyrelsen af flere end 5 medlemmer, kan der udpeges op til 2 medarbejderrepræsentanter. Medarbejderrepræsentanterne vælges af og blandt medarbejderne.
Valgperioden følger heller ikke nødvendigvis kommunalvalget som for de selvejende institutioner. Det er de private skoler, der selv fastsætter deres valgperiode, der højest må være 4 år. Både valgperiode og bestyrelsessammensætningen fremgår af skolens vedtægter.

For at GL kan give den bedst mulige information og understøtte medarbejderrepræsentanternes arbejde, er det vigtigt, at de nyvalgte bestyrelsesmedlemmer ​henvender sig til GL.
​Brug formularen her.​

Emner: Bestyrelse
Interessent: Medarbejderrepræsentant