Medarbejderrepræsentanter

 
 

​​​​​​​​​​​​​De statslige selvejende gymnasiale uddannelsesinstitutioner har en bestyrelse som øverste ledelse. Af institutionslovgivningen fremgår det, at der på hver institution af og blandt medarbejderne skal udpeges to med​repræsentanter til bestyrelsen – en med og en uden stemmeret. I bestyrelserne for de private skoler er der intet krav om, men mulighed for medarbejderrepræsentanter. Skolen udnytter som regel denne mulighed, da skolen har gavn af at trække på lærernes professionelle tilgang.

Bestyrelsens arbejde - som skolens øverste ledelse - er at fastlægge institutionens målsætning og strategi for uddannelserne og tilknyttede aktiviteter på kort og på langt sigt samt godkende budget og regnskab. Det er endvidere bestyrelsen, som fastlægger ​​lederens resultatlønskontrakt.

Reglerne for bestyrelsessammensætning, opgaver mv. findes i institutionslovgivningen samt skolens standardvedtægter og forretningsorden.

GL støtter medarbejderrepræsentanterne ved at afholde kurser i økonomi og bestyrelsesarbejdet,​ ved at give mulighed for sparring samt ved at holde dem orienteret om relevante emner som økonomi og nye regler på området via nyhedsbreve og information her på siden. Der er i 2022 planlagt tre kurser i bestyrelsesarbejdet og skoleøkonomi for gymnasiale medarbejderrepræsentanter i bestyrelserne:

Aarhus den 7. til 8.  september 2022 (venteliste), se og tilmeld dig her.​
Høje Taastrup den 31. oktober til 1. november 2022, se og tilmeld dig her.​
København den 23. til 24. maj 2022 er afholdt.

​For at GL kan give den bedst mulige information, er det vigtigt, at de nyvalgte bestyrelsesmedlemmer informerer GL herom vhja. denne formular​.

Emner: Institutioner; Bestyrelse
Interessent: Bestyrelse; Medarbejderrepræsentant

Standardvedtægter​​​​​​​​​​
Almengymnas​iale
Private
Erhvervsrettede​