Medarbejderrepræsentanter

 
 

​​​​​​​​​​​​​​​De statslige selvejende gymnasiale uddannelsesinstitutioner har en bestyrelse som øverste ledelse. Af institutionslovgivningen fremgår det, at der på hver institution af og blandt medarbejderne skal udpeges to med​repræsentanter til bestyrelsen – en med og en uden stemmeret. I bestyrelserne for de private skoler er der intet krav om, men mulighed for medarbejderrepræsentanter. Skolen udnytter som regel denne mulighed, da skolen har gavn af at trække på lærernes professionelle tilgang.

Bestyrelsens arbejde - som skolens øverste ledelse - er at fastlægge institutionens målsætning og strategi for uddannelserne og tilknyttede aktiviteter på kort og på langt sigt samt godkende budget og regnskab. Det er endvidere bestyrelsen, Det er også bestyrelsen, der bestemmer, om der skal indgås og eventuelt fastlægger ​​lederens resultatlønskontrakt.

Reglerne for bestyrelsessammensætning, opgaver mv. findes i institutionslovgivningen, i skolens standardvedtægter og forretningsorden.

Bestyrelsen på erhvervsskolerne skal ifølge aftale af 2016 give medarbejder- og elevrepræsentanter mulighed for at gennemføre en bestyrelsesuddannelse. Institutionen afholder udgifterne til den bestyrelsesuddannelse eller del heraf, som et bestyrelsesmedlem deltager i under sin funktionsperiode.​

GL støtter medarbejderrepræsentanterne ved at afholde kurser i økonomi og bestyrelsesarbejdet,​ ved at give mulighed for sparring samt ved at holde dem orienteret om relevante emner som økonomi og nye regler på området via nyhedsbreve og information her på siden. I forbindelse med valget i 2022 blev der afholdt tre kurser i bestyrelsesarbejdet og skoleøkonomi for gymnasiale medarbejderrepræsentanter i bestyrelserne. 

Seneste kursus blev afholdt den 29.-30. november på Helnan Marselis Hotel i Aarhus.

​​For at GL kan give den bedst mulige information, er det vigtigt, at de nyvalgte bestyrelsesmedlemmer informerer GL om hvervet ved hjælp af denne formular​.

Emner: Institutioner; Bestyrelse
Interessent: Bestyrelse; Medarbejderrepræsentant

Standardvedtægter​​​​​​​​​​
Almengymnas​iale​​
Private
Erhvervsrettede​