MR-nyheder

 
 

​​​​​​Her på siden kan du se nyheder for medarbejderrepræsentanter.

Du kan bruge søgefeltet nedenfor til at søge i nyhederne og afgrænse ved at bruige filtrene ude til højre.

​​​​​​​​​​​​​​​​​Tip: ​Tilføj denne side til din forside af GL.org ved a​t klikke på stjernen (følg) oppe til højre.

 

 

https://www.gl.org/uddannelse/institutioner/Sider/Styr-paa-budgettet.aspx18-10-2020 22:00:00Liste med gode råd til tjek, spørgsmål og handlemuligheder i budgetprocessen.
https://www.gl.org/uddannelse/institutioner/bestyrelser/MRnyt/Sider/MR-nyt-21-02-2020.aspx20-02-2020 23:00:00Overblik over de samlede skoleregnskaber for 2018 Mange skoler er igennem budgettet med tættekam, og desværre er en del skoler igen i gang med afskedigelser. Har du brug for et samlet overblik over din skoles økonomi ift. andre skoler, kan du med fordel se sekretariatets analyse af skolernes regnskaber for 2018. (Tal fra 2019 er først tilgængelige om et halvt års tid.) Det er samtidig en god ide at sammenligne regnskabet med budgettet. Hvis der ikke er sammenhæng mellem budget og regnskab, er det relevant at spørge ind til det.
https://www.gl.org/loenogans/loen/Sider/Resultatloenskontrakter.aspx20-01-2020 23:00:00Lederens resultatlønskontrakt fastlægges af bestyrelsen. Det er vigtigt, at medarbejderrepræsentanterne påvirker kontraktudformningen ift. indsatsområder og resultatmål, der kan fremme de prioriteringer, lærerne har med hensyn til skolens udvikling.
https://www.gl.org/detmenergl/Sider/Bestyrelsessammensaetning.aspx17-12-2019 23:00:00GL-politik om bestyrelsessammensætning
https://www.gl.org/uddannelse/institutioner/bestyrelser/MRnyt/Sider/Styr-paa-budgettet-i-bestyrelsen.aspx20-11-2018 23:00:00Gode råd til tjek, spørgsmål og handlemuligheder i budgetbehandlingen.
https://www.gl.org/uddannelse/institutioner/skoleregnskaber/Sider/Skoleregnskaber-2016.aspx06-12-2017 23:00:00De gymnasiale uddannelser udbydes primært på selvejende institutioner, der drives som semiprivate institutioner.
https://www.gl.org/nyt/GLnyt/Sider/Medarbejderrepraesentant-nyt-juni-2017.aspx07-06-2017 22:00:00Nyhedsbrev, juni 2017
https://www.gl.org/uddannelse/institutioner/bestyrelser/Sider/Valgafbestyrelsesmedlemmer.aspx07-06-2017 22:00:00Medarbejderne skal udpege to repræsentanter til bestyrelsen, den ene har stemmeret. GL støtter medarbejderrepræsentanterne.
https://www.gl.org/uddannelse/institutioner/skoleregnskaber/Sider/Skoleregnskaber-2015.aspx19-03-2017 23:00:00Læs GL's notat om skolernes regnskaber på de gymnasiale uddannelser.
https://www.gl.org/uddannelse/institutioner/bestyrelser/MRnyt/Sider/MR-nyt-Bestyrelsesseminar-og-regnskab-2015.aspx16-02-2016 23:00:00

Emner:  
Interessent:  
​​​Her kan du filtrere​ i indholdet ud fra, hvem det er interessant for, emne og artikeltype:​​​​