MR-nyheder

 
 

​​​​​​​Her på siden kan du se nyheder for medarbejderrepræsentanter.​

 

 

https://www.gl.org/uddannelse/institutioner/bestyrelser/MRnyt/Sider/Bestyrelsesrepræsentant-nyt_Finanslov_2021_og_aarsregnskaber.aspxBestyrelsesrepræsentant-nyt: Finanslov 2021 og årsregnskaber06-01-2021 23:00:00Lige før jul blev finansloven stemt igennem med et løft på 220 mio. kr. til de gymnasiale uddannelser som en tilbageførsel af omprioriteringsbidraget for 2019. Det er jo godt for sektoren. Desværre var hf-enkeltfag ikke med i tilbageførelsen. Det har GL sammen med Danske HF & VUC arbejdet intenst for at få gjort noget ved. Det ser desværre ikke ud til at lykkes.
https://www.gl.org/uddannelse/institutioner/Sider/Styr-paa-budgettet.aspxStyr på budgettet18-10-2020 22:00:00Liste med gode råd til tjek, spørgsmål og handlemuligheder i budgetprocessen.
https://www.gl.org/uddannelse/institutioner/bestyrelser/MRnyt/Sider/MR-nyt-21-02-2020.aspxBestyrelsesrepræsentant-nyt: Økonomi, resultatlønskontrakt, fusioner, OK21, elevfordeling20-02-2020 23:00:00Overblik over de samlede skoleregnskaber for 2018 Mange skoler er igennem budgettet med tættekam, og desværre er en del skoler igen i gang med afskedigelser. Har du brug for et samlet overblik over din skoles økonomi ift. andre skoler, kan du med fordel se sekretariatets analyse af skolernes regnskaber for 2018. (Tal fra 2019 er først tilgængelige om et halvt års tid.) Det er samtidig en god ide at sammenligne regnskabet med budgettet. Hvis der ikke er sammenhæng mellem budget og regnskab, er det relevant at spørge ind til det.
https://www.gl.org/loenogans/loen/Sider/Resultatloenskontrakter.aspxResultatlønskontrakter20-01-2020 23:00:00Lederens resultatlønskontrakt fastlægges af bestyrelsen. Det er vigtigt, at medarbejderrepræsentanterne påvirker kontraktudformningen ift. indsatsområder og resultatmål, der kan fremme de prioriteringer, lærerne har med hensyn til skolens udvikling.
https://www.gl.org/detmenergl/Sider/Bestyrelsessammensaetning.aspxBestyrelsessammensætning17-12-2019 23:00:00GL-politik om bestyrelsessammensætningen
https://www.gl.org/uddannelse/institutioner/bestyrelser/MRnyt/Sider/Styr-paa-budgettet-i-bestyrelsen.aspxStyr på budgettet - i bestyrelsen20-11-2018 23:00:00Gode råd til tjek, spørgsmål og handlemuligheder i budgetbehandlingen.
https://www.gl.org/uddannelse/institutioner/skoleregnskaber/Sider/Skoleregnskaber-2016.aspxSkoleregnskaber 201606-12-2017 23:00:00De gymnasiale uddannelser udbydes primært på selvejende institutioner, der drives som semiprivate institutioner.
https://www.gl.org/nyt/GLnyt/Sider/Medarbejderrepraesentant-nyt-juni-2017.aspxTil dig, der er medarbejderrepræsentant i bestyrelsen07-06-2017 22:00:00Nyhedsbrev, juni 2017
https://www.gl.org/uddannelse/institutioner/bestyrelser/Sider/Valgafbestyrelsesmedlemmer.aspxValg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen07-06-2017 22:00:00Medarbejderne skal udpege to repræsentanter til bestyrelsen, den ene har stemmeret. GL støtter medarbejderrepræsentanterne.
https://www.gl.org/uddannelse/institutioner/skoleregnskaber/Sider/Skoleregnskaber-2015.aspxSkoleregnskaber 201519-03-2017 23:00:00Læs GL's notat om skolernes regnskaber på de gymnasiale uddannelser.

Emner:  
Interessent:  
​​​Her kan du filtrere​ i indholdet ud fra, hvem det er interessant for, emne og artikeltype:​​​​