MR-nyheder

 
 

​​​​​​Her på siden kan du se nyheder for medarbejderrepræsentanter.

Du kan bruge søgefeltet nedenfor til at søge i nyhederne og afgrænse ved at bruige filtrene ude til højre.

​​​​​​​​​​​​​​​​​Tip: ​Tilføj denne side til din forside af GL.org ved a​t klikke på stjernen (følg) oppe til højre.

 

 

https://www.gl.org/uddannelse/institutioner/bestyrelser/MRnyt/Sider/MR-nyt-21-02-2020.aspx20-02-2020 23:00:00
https://www.gl.org/loenogans/loen/Sider/Resultatloenskontrakter.aspx20-01-2020 23:00:00Lederens resultatlønskontrakt fastlægges af bestyrelsen. Det er vigtigt, at medarbejderrepræsentanterne påvirker kontraktudformningen ift. indsatsområder og resultatmål, der kan fremme de prioriteringer, lærerne har med hensyn til skolens udvikling.
https://www.gl.org/detmenergl/Sider/Bestyrelsessammensaetning.aspx17-12-2019 23:00:00GL-politik om bestyrelsessammensætning
https://www.gl.org/uddannelse/institutioner/Sider/Styr-paa-budgettet.aspx27-11-2019 23:00:00Liste med gode råd til tjek, spørgsmål og handlemuligheder i budgetprocessen.
https://www.gl.org/uddannelse/institutioner/bestyrelser/MRnyt/Sider/Styr-paa-budgettet-i-bestyrelsen.aspx20-11-2018 23:00:00Gode råd til tjek, spørgsmål og handlemuligheder i budgetbehandlingen.
https://www.gl.org/uddannelse/institutioner/skoleregnskaber/Sider/Skoleregnskaber-2016.aspx06-12-2017 23:00:00De gymnasiale uddannelser udbydes primært på selvejende institutioner, der drives som semiprivate institutioner.
https://www.gl.org/nyt/GLnyt/Sider/Medarbejderrepraesentant-nyt-juni-2017.aspx07-06-2017 22:00:00Nyhedsbrev, juni 2017
https://www.gl.org/uddannelse/institutioner/bestyrelser/Sider/Valgafbestyrelsesmedlemmer.aspx07-06-2017 22:00:00Medarbejderne skal udpege to repræsentanter til bestyrelsen, den ene har stemmeret. GL støtter medarbejderrepræsentanterne.
https://www.gl.org/uddannelse/institutioner/skoleregnskaber/Sider/Skoleregnskaber-2015.aspx19-03-2017 23:00:00Læs GL's notat om skolernes regnskaber på de gymnasiale uddannelser.
https://www.gl.org/uddannelse/institutioner/bestyrelser/MRnyt/Sider/MR-nyt-Bestyrelsesseminar-og-regnskab-2015.aspx16-02-2016 23:00:00

Emner:  
Interessent:  
​​​Her kan du filtrere​ i indholdet ud fra, hvem det er interessant for, emne og artikeltype:​​​​