MR-nyt: notat om skolens budget, bestyrelsesseminar og økonomikurser

 
 
Nyt notat med gode råd til budgetprocessen i bestyrelsen, kurser, skoleregnskaber og kontakt til GL.

​Få styr på skolens budget i bestyrelsen 

De politisk besluttede og varslede nedskæringer gør dit og den samlede bestyrelses arbejde med skolens budget og den kvartalvise budgetopfølgning i den kommende tid endnu vigtigere end tidligere. I en tid med nedskæringer er det væsentligt, at skolens resurser prioriteres hvor behovet findes. Det er derfor også væsentligt, at du bruger skolens øvrige tillidsvalgte og dine kolleger til at kvalificere arbejdet og til at få optimal indflydelse på arbejdet. 

Sekretariatet har udarbejdet et nyt notat med gode råd til budgetprocessen, hvor du bl.a. kan læse om, hvad I bør drøfte i bestyrelsen og hvilke spørgsmål du kan stille til budgettet.

Læs også på Gymnasieskolen.dk:
Undervisningsministeriet: Gymnasier må godt have underskud i flere år.

Stort bestyrelsesseminar i københavn den 17 marts 2016 

Under titlen "Den uundværlige medarbejderrepræsentant, også i nedskæringstider" afholder GL igen i 2016 et bestyrelsesseminar for alle vores bestyrelsesmedlemmer. Temaet for bestyrelsesseminaret er jeres væsentlige rolle i bestyrelsen.

Hvilke kompetencer er det I bibringer til bestyrelsesarbejdet? Og hvordan vil I fremadrettet kunne være med til at få indflydelse på fastsættelse af skolens mål og prioriteringen af kvaliteten?

Hele seminaret vil have nedskæringerne som underliggende tema. På seminaret vil der komme oplæg fra væsentlige aktører inden for sektoren og oplæg udefra af oplægsholdere med erfaring fra bestyrelsesarbejde.

Der er et begrænset antal pladser, så tilmeld dig med det samme.

GL afholder økonomikursus for bestyrelsesmedlemmer og TR tre steder i landet

Forstå hjørnerne af økonomien, se bag om budgettet og bliv klædt på som bestyrelsesmedlem/TR til at håndtere de besluttede og varslede nedskæringer. Kurset er opdelt i tre dele.

1. del fortæller en økonomiansvarlig fra en skole om budgetter og regnskaber, kan man finde luft i budgettet og hvad betyder de forskellige begreber. 2. del er en medarbejderrepræsentant/TRs erfaringer med arbejdet med økonomiske spørgsmål i bestyrelsen og SU. 3. del omhandler jeres rammebetingelser. Hvordan ser skolernes indtægter ud, hvordan bestemmes de enkelte taxametre og alle andre spørgsmål om økonomi i måtte side tilbage med. 

Kurserne er af en dag varighed og afholdes: 
Tirsdag den 2. februar 2016, Vejle
Tirsdag den 9 februar 2016, København
I april 2016, Århus eller Aalborg (tid og tilmelding kommer senere)

Tilmeld dig nu på GL's hjemmeside (OBS! Kort frist!

Overblik over de samlede skoleregnskaber

Som sidste år har sekretariatet udarbejdet en regnskabsanalyse over skolernes samlede regnskaber. Analysen finder du her

Kontakt

Har du brug for konkrete råd eller sparring om bestyrelsesarbejdet eller budget/regnskab, kan du kontakte Anette Rachlitz fra GL's sekretariat på ar@gl.org.

Emner:  
Interessent: Medarbejderrepræsentant