MR-nyt: bestyrelsesseminar 2015, regnskab 2014, kurser for nye MR, professionel kapital

MR-nyt
 
Februar 2015 var der bestyrelseskonference om fremtidens bestyrelser, hvor over 80 af jer deltog.
Bestyrelsesseminaret 2015Februar 2015 var der bestyrelseskonference om fremtidens bestyrelser, hvor over 80 af jer deltog. Christian Nissen fortalte, at man skal være proaktiv som bestyrelse/medarbejderrepræsentant og ikke kun fungere som et postkontor. Han fortalte også at kun omkring 30 pct. af ledelsens målsætninger reelt blev ført ud i livet. Departementschef fra Undervisningsministeriet gjorde opmærksom på at indflydelse ikke er noget man får, men at det er noget man tager. I kan læse deltagernes referat her: Deltagernes noter fra bestyrelsesseminaret 2015 Fremtidens bestyrelser (kræver login)Den uundværlige medarbejderrepræsentantDu kan allerede nu tilmelde dig næste års semninar, som bliver holdt torsdag den 10 marts 2016 i København. Seminar  kommer til at have titlen: Den uundværlige medarbejderrepræsentant.Tilmeld dig seminaret her.Regnskabet 2014Jeres skoleregnskaber for 2014 er ved at være afsluttet og behandles på et kommende bestyrelsesmøde (hvis det ikke allerede er sket). I forbindelse med det endelige regnskab kan man med fordel holde regnskabet op mod budgettet for at se på afvigelser. To emner bestyrelsen passende kan drøfte i forbindelse med årsregnskabet er: Hvad er skolens overordnede resultat (overskud/underskud)? Stemmer det med bestyrelsens prioritering i forbindelse med budgettet? hvorfor/hvorfor ikke?Hvordan ser undervisningsresultatet ud for skolen/de gymnasiale uddannelser (undervisningsindtægter minus undervisningsudgifter)? Er det et udtryk for bestyrelsens prioritering? Hvorfor/hvorfor ikke? GL har adgang til regnskaberne for 2014 hen over sommeren 2015. Herefter udarbejdes en samlet regnskabsanalyse, der bliver lagt på vores hjemmeside. I vil blive orienteret, når analysen er færdig. Bestyrelseskurser for nye medarbejderrepræsentanter i det kommende skoleårGL afholder en række kurser målrettet nyere bestyrelsesmedlemmer. Tirsdag den 27.10.2015 afholder vi kursus i bestyrelsesarbejdet i København. Og i foråret 2016 afholder vi to kurser i skoleøkonomi – tirsdag 2. februar i vejle og Tirsdag 9. februar i København.Tilmeld dig til kurserne nu. Professionel kapitalGL arbejder for at skabe et samarbejdsværktøj, som med fokus på kerneopgaven kan afdække problemstillinger, der med fordel kan gøres noget ved. Det vil derfor være naturligt fx i samarbejdsudvalget at beslutte at afdække skolens professionelle kapital. Det kan også være GL-klubben, der vurderer, at det vil fremme samarbejdet på skolen at arbejde med skolens professionelle kapital, og derfor tager initiativ til en afdækning.Det er i 2015 gratis for institutioner med gymnasiale uddannelser gennem GL at afdække den professionelle kapital. Efter afdækningen tilbyder GL et opfølgningsseminar, der giver input til skolernes videre arbejde med professionel kapital med fokus på kerneydelsen.Deadline for tilmelding er d. 21. august 2015. Læs mere her.Vidste du atDu har som bestyrelses- og GL-medlem adgang til et debatforum for medarbejderrepræsentanter på gl.org (kræver GL-login).GL holder 125-års jubilæumskonference d. 21. april. Tilmeld dig her! ​
Emner:  
Interessent: Medarbejderrepræsentant