MR-nyt: Valg af medarbejderrepræsentanter, bestyrelsessammensætning, årsrapport 2021, elevfordeling, kurser for dig

MR-nyt
 

​​En ny bestyrelsesperiode står for døren. Valget af medarbejderrepræsentanter foretages af og blandt medarbejderne. Den nye bestyrelse skal konstituere sig inden udgangen af april 2022. Når medarbejderrepræsentanterne er valgt, vil vi gerne vide det. I kan finde mere information om valget på GL's hjemmeside.

Bestyrelsessammensætning

Der er varslet politiske forhandlinger om de selvejende institutioners lovgivning – herunder den lovgivne bestyrelsessammensætning. GL har udarbejdet en politik for en samlet bestyrelsessammensætning, der skal afspejle institutionens udbud. Når institutionen udbyder gymnasial uddannelse, arbejder GL for, at det sikres, at der udpeges medarbejderrepræsentant(er) fra den gymnasiale afdeling, at der udpeges en repræsentant med erfaring fra de videregående uddannelser, og at der udpeges en repræsentant med erfaring fra grundskolen. Når institutionen har udbud af voksenuddannelse, skal det sikres, at der udpeges en repræsentant med erfaring fra det voksenpædagogiske miljø. Hele vores politik kan læses her.

Årsrapport 2021

Skolens årsrapport for 2021 skal behandles i bestyrelsen, før den skal indberettes til ministeriet den 1. april. Årsrapporten er institutionens økonomiske historie, som bestyrelsen stadig kan lære en del af. GL anbefaler, at årsrapporten præsenteres i sammenhæng med samme års budget og reviderede budget. Det giver en ide om, hvordan skolen budgetterer, og I vil kunne drøfte, hvorfor resultaterne eventuelt afviger. Herudover er det væsentligt at revidere budgettet for 2022 ud fra det endelige resultat for 2021. Du skal være opmærksom på, at flere institutioner har behandlingen af økonomi stående i forretningsordenen. Er det tilfældet hos jer, skal bestyrelsen drøfte og beslutte, hvis der skal ske ændringer i fremstillingen og behandlingen af økonomien.

Aftale om ny elevfordeling

Der er indgået en central politisk aftale om kapacitetsstyring og elevfordeling, som kommer til at gælde for alle de gymnasiale uddannelser med virkning fra skoleåret 2023/24. Helt overordnet støtter GL aftalen, fordi den skal løse to store problemer, som gymnasierne har oplevet igennem længere tid. For det første er elevsammensætningen på en række gymnasiale uddannelsessteder ude af balance. For det andet er der en række gymnasiale udbud i tyndtbefolkede områder, som har vanskeligt ved at "overleve", fordi de har for få elever. GL arbejder for at afbøde de beskæftigelsesmæssige konsekvenser, som aftalen kan have for den enkelte skole. Du kan læse mere om vores holdning i GL's høringssvar om kapacitetsfastsættelse og elevfordeling

Kurser i foråret

Hvis du ikke har været på vores kursus for medarbejderrepræsentanter endnu og genvælges, har du muligheden for det i maj. Kurserne er et to-dagsinternat. Den ene dag vil er der fokus på skoleøkonomi og den anden dag er der fokus på bestyrelsesarbejdet – herunder regler, forventninger, roller og samarbejde. Kurserne afholdes i Århus og København:

Aarhus den 3. til 4.  maj 2022, se og tilmeld dig her.
København den 23. til 24. maj 2022, se og tilmeld dig her .

GL arbejder desuden på at få afholdt en bestyrelseskonference til efteråret. Det vil I høre mere om. 


Emner:  
Interessent: Medarbejderrepræsentant