Bestyrelsesrepræsentant-nyt: Økonomi, resultatlønskontrakt, fusioner, OK21, elevfordeling

MR-nyt
 

​Overblik over de samlede skoleregnskaber for 2018
Mange skoler er igennem budgettet med tættekam, og desværre er en del skoler igen i gang med afskedigelser. Har du brug for et samlet overblik over din skoles økonomi ift. andre skoler, kan du med fordel se sekretariatets analyse af skolernes regnskaber for 2018. (Tal fra 2019 er først tilgængelige om et halvt års tid.) Det er samtidig en god ide at sammenligne regnskabet med budgettet. Hvis der ikke er sammenhæng mellem budget og regnskab, er det relevant at spørge ind til det.

Har du brug for hjælp til tolkning af budget eller regnskab, er du velkommen til at kontakte Anette Rachlitz på ar@gl.org.

Økonomi og nøgletal for st​x/hf
Økonomi og nøgletal for erhvervsgymnasier
Økonomi og nøgletal for VUC

Har din ledelse en resultatlønskontrakt?
Det er bestyrelsen, der bestemmer, om der skal indgås en resultatlønsaftale med skolens øverste leder, og hvad aftalen skal indeholde. Det er vigtigt, at medarbejderrepræsentanterne påvirker kontraktudformningen ift. indsatsområder og resultatmål, der kan fremme de prioriteringer, lærerne har med hensyn til skolens udvikling. Læs GL's opdaterede vejledning her.

Ministeren har sagt midlertidigt stop for fusioner
Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil har udmeldt et midlertidigt stop for fusioner. Det er i god tråd med GL's politik på området. GL har i den anledning udsendt en pressemeddelelse, som kan ses her.

Elevfordeling
Den tidligere regering nedsatte et ekspertudvalg, som skulle analysere modeller og løsninger på udfordringer med en skæv elevfordeling på visse gymnasier, og se på problemstillingen om at udkantsgymnasier mister elever til gymnasier i større byer. Gymnasieskolen har skrevet en artikel, der giver et overblik. Analysen kan ses her.

Medlemsmøder om OK21
Der planlægges en række medlemsmøder, hvor hovedbestyrelse og medlemmer kan drøfte arbejdsforholdene på de gymnasiale uddannelser, herunder hvilke problemer GL skal arbejde for at få løst ved OK21. Du kan se en oversigt over møderne her.

Glæd dig
Du kan allerede nu sætte kryds i kalenderen ud for tirsdag den 6. oktober 2020. Der inviterer GL dig som medarbejderrepræsentant i bestyrelsen, tillidsrepræsentanten og SU til seminar. Seminaret holdes i Høje-Taastrup, og du du kan tilmelde dig kurset her.​

Til januar/februar ​kommer der et halvdagsarrangement for bestyrelsesmedlemmer – både et arrangement øst og vest for Storebælt. Det vil du også høre nærmere om. ​

Emner:  
Interessent: Medarbejderrepræsentant