GL-nyt til bestyrelsesrepræsentanter i bestyrelsen: Valg til bestyrelsen, styr på budgettet, kursus, skoleregnskaber

 
 

​​​Valg til bestyrelsen

Valg til bestyrelsen på de gymnasiale uddannelser følger kommunalvalget. Det betyder, at der skal vælges medarbejderrepræsentanter inden 1. maj 2018, hvor den nye bestyrelse skal træde sammen. Der skal vælges to medarbejderrepræsentanter af og blandt skolens ansatte, en med og en uden stemmeret. Hverken den daglige ledelse eller bestyrelsen kan bestemme, hvilke medarbejdergrupper eller konkrete medarbejdere der skal sidde i bestyrelsen. GL foreslår, at man mellem skolens forskellige personalegrupper aftaler en procedure for udpegning, eksempelvis via medarbejdersiden i SU/MED/MIO-udvalget. Udpegningen kan eksempelvis ske ved en valghandling på et fælles møde blandt alle medarbejdere. Medarbejderne skal ved udpegningen tage stilling til, hvilken af de 2 udpegede der har stemmeretten. Læs mere om udpegningen her

Få styr på skolens budget i bestyrelsen 

De politisk besluttede og varslede besparelser gør dit og den samlede bestyrelses arbejde med skolens budget og den kvartalsvise budgetopfølgning i den kommende tid endnu vigtigere end tidligere. I en tid med besparelser er det væsentligt, at skolens ressourcer prioriteres. Det er derfor også væsentligt, at du bruger skolens øvrige tillidsvalgte og dine kolleger til at kvalificere arbejdet og til at få optimal indflydelse på arbejdet. 

Sekretariatet har udarbejdet notat, hvor du bl.a. kan læse om, hvad I bør drøfte i bestyrelsen, og hvilke spørgsmål du kan stille til budgettet. (kræver du logger ind i øverste højre hjørne af siden) 

Kursus i bestyrelsesarbejdet 23.-24. april 2018

GL afholder et todages kursus for de nye medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen. Kurset afholdes mandag den 23. til tirsdag den 24. april 2018. Kurset vil bestå af to hovedtemaer: 1) Bestyrelsens rolle med udgangspunkt i medarbejderrepræsentanten, herunder opgaver, prioriteringer og kontakten til baglandet. Der vil være fokus på påvirkningsmuligheder og prioriteringer samt regler og opgaver. 2) Arbejdet med skolens økonomi. Du vil blive klædt på til arbejdet med regnskaber og budgetter med særligt fokus på at håndtere de besluttede og varslede besparelser. Du vil i begyndelsen af januar kunne tilmelde dig på www.gl.org, under arrangementer.   

Overblik over de samlede skoleregnskaber

Skolernes regnskaber for 2016 har sekretariatet analyseret. Du kan se regnskabsanalysen her.

Kontakt

Har du brug for konkrete råd eller sparring om bestyrelsesarbejdet eller budget/regnskab, kan du kontakte Anette Rachlitz i GL's sekretariat på ar@gl.org.

Emner:  
Interessent: Medarbejderrepræsentant