Deltagernes noter fra bestyrelsesseminaret 2015 Fremtidens bestyrelser

 
 
Det I fik med hjem fra bestyrelsesseminaret.

MRsem15.jpg

Christian S. Nissen:

 • Hav målet for øje – visionen
 • Definer ståstedet før målet defineres
 • Få det faglige system til at spille sammen med det politisk-administrative
 • Det skal sikres at den faglige kultur får plads i bestyrelsesarbejdet
 • Man skal være pro-aktiv frem for blot et postkontor
 • Der er 2 kulturer, logikker og rationaler
 • Medarbejderrepræsentant kan blive som lus mellem to negle
 • Mission, mål, plan – fælles forståelse vigtig
 • Fokus på opgaven i stedet for reglerne
 • Rationel fornuft virker ikke i praksis
 • Ryst jeres bestyrelse sammen til et hold
 • Behov for et klart mål/strategi
 • Selvevaluering i bestyrelsen
 • Modstrid mellem TR-rolle og medarbejderrolle?
 • Man skal kunne gemme sin kasket
 • Samspil mellem strategi og udførelse
 • Hvis medarbejderne er med så kan de køre selv

Jesper Fisker

 • Følg en gang imellem en sag hele vejen igennem institutionen
 • Ministeriet vil ikke detailstyre men målstyre (men er det korrekt eller er det finansministeriet der gør det i stedet)
 • Få overordnede KPIer for gymnasierne (holder det?)
 • Fokus på Effekt
 • Kvalitet for færre penge
 • Undervisningsministeriet vil gerne have bestyrelserne til at fylde mere (tage mere ansvar)
 • Medarbejderrepræsentanterne skal være mere proaktive i bestyrelssesarbejdet og søge mere indflydelse
 • Større selvstændighed/frihed til bestyrelserne – men inden for rammestyring
 • Indflydelse er ikke noget man får men noget man tager
 • Bestyrelsen skal have en kritisk spændstig dialog med ledelsen – en kritisk vagthund

Rene Van Laer

 • Større krav til bestyrelserne i fremtiden – nye rammevilkår
 • Brug jeres indflydelse som medarbejderrerpæsentant
 • Exitplan i god tid
 • Vær proaktiv som bestyrelse
 • Rektor bliver udfordret også af bestyrelsen
 • Hav det strategiske overblik
 • Lige nu svømmer vi i penge (?)
 • Behov for professionalisering af bestyrelserne
 • Svært politisk at styre tilgangen til uddannelserne
 • Konstruktive oplæg fra medarbejderne efterlyses – vær konstruktiv og forberedt
 • Vær visionær omkring fremtiden – det ydre pres skal håndteres
 • God ide med administrative fællesskaber
 • Mere ansvar – mere viden – giv bestyrelsen indsigt i uddannelse
 • Vigtigheden af at medarbejderne er proaktive i forhold til udviklingen af skolen og i forhold til bestyrelsen

Fortsat dilemmaer og spørgsmål:

 • Hvordan får medarbejderrepræsentanten et mandat uden at binde sig på hænder og føder
 • Hvordan opnår man en fælles forståelse af missionen?
 • Er det ønskeligt at bestyrelsen får mere magt?

Bestyrelsesseminaret for 2016 kommer til at have titlen Den uundværlige medarbejderrepræsentant. Arrangementet bliver afholdt marts 2016 i København. I vil blive orienteret via MR-nyhedsbrevet når den endelige dato er fastsat, og når man kan tilmelde sig.

Emner:  
Interessent: Medarbejderrepræsentant