Bestyrelsesrepræsentant-nyt: Finanslov 2021 og årsregnskaber

MR-nyt
 

​​Skolernes økonomi i 2021

Lige før jul blev finansloven stemt igennem med et løft på 220 mio. kr. til de gymnasiale uddannelser som en tilbageførsel af omprioriteringsbidraget for 2019. Det er jo godt for sektoren.

Desværre var hf-enkeltfag ikke med i tilbageførelsen. Det har GL sammen med Danske HF & VUC arbejdet intenst for at få gjort noget ved. Det ser desværre ikke ud til at lykkes.

Der er dog afsat 30 mio. kr. til udvikling af fjernundervisning på voksenuddannelserne. Knap halvdelen af ressourcerne skønnes at komme ud på landets VUC'ere. Der er derfor forventningen, at det også kommer hf-e til gavn. 

På de fleste skoler er budgettet for 2021 fastlagt, før de ekstra ressourcer blev besluttet og udmøntet. Det betyder, at SU og bestyrelsen flere steder nu skal i gang med at revidere budgettet. Og her er det vigtigt, at TR, SU og medarbejderrepræsentanten gør sin indflydelse gældende med henblik på at sikre, at de ekstra ressourcer anvendes til en forbedring af uddannelseskvaliteten og lærernes arbejdsmiljø. På skoler med en lav udmøntning af lokalløn – som i særlig grad er en problemstilling på erhvervsgymnasier – bør der også afsættes midler til at komme på niveau med tilsvarende arbejdspladser. Er du på et VUC er det både tilbageførelsen af midler til 2årig hf (hvis I udbyder det) og anvendelse af midler til udvikling og investering, der skal drøftes.  

Se notat fra sekretariatet med konsekvenser af FL21.


Årsregnskaber

Senest 9. april 2021 skal institutionerne indsende årsregnskab for 2020 til Børne- og Undervisningsministeriet. Inden da skal regnskabet behandles og godkendes i bestyrelsen.

I kan se forskellige oplysninger skoleopdelt for regnskab 2019 her.

Hvis din bestyrelse ikke normalt får en opgørelse, hvor budget, revideret budget og det endelige regnskab er sammenholdt, kan det være relevant at efterspørge det. Det kan give en god drøftelse af, hvad pengene egentlig er blevet brugt til, og hvad der har ændret sig igennem året. Samtidig kan det give anledning til drøftelse af, om den valgte måde at budgettere på, er den rigtige.

Er du på en institution, der udbyder flere uddannelser, vil det være en fordel at se indtægter og omkostninger til undervisningens gennemførelse fordelt på den enkelte uddannelse. Der er enkelte institutioner, der endda medtager disse tal i deres årsregnskab.  

Drøft og koordiner ønsker til regnskabet med din kollega i bestyrelsen og TR (hvis vedkommende ikke sidder i bestyrelsen). Forslag til nye opgørelser bør begrundes og viderebringes i god tid. Start eventuel med at drøfte ønskerne med ledelsen.

Emner:  
Interessent: Medarbejderrepræsentant