Voldsomt pres på uddannelsessteder for voksne

 
 
Situationen på landets VUC'er er så alvorlig, at flere afdelinger risikerer at lukke de kommende år. Det vil udvande det brede geografiske udbud af almen voksenuddannelse.

​​​​​​​Danske HF og VUC, Uddannelsesforbundet og Gymnasieskolernes Lærerforening er så bekymrede for den økonomiske situation på landets VUC’er, at de har besluttet at sende et fælles brev til undervisningsministeren og ordførerne, idet der er brug for politisk handling nu.

Organisationerne skriver, at der for at sikre almen uddannelse for alle unge og voksne i landet bør sikres:

  • At den afsatte pulje på 60 mio. kr. i forbindelse med FGU-reformen udmøntes hurtigst muligt
  • At omprioriteringsbidraget fjernes fra 2020 og frem
  • At øvrige økonomiske besparelser på VUC-området undgås de kommende år
  • At ressourcetildelingen til landets VUC'er understøtter den brede geografiske uddannelsesdækning 
Det er organisationernes vurdering, at det økonomiske pres på VUC-sektoren skyldes:
  1. Massive besparelser på de seneste års finanslove
  2. Udsigt til generel nedgang i optaget på VUC
  3. Overflytning af aktivitet til FGU, erhvervsskoler og professionshøjskoler  

​​​VUC.png
​Kilde: Finanslovsforslaget 2019. I rammen og i aktiviteten indgår ikke udbuddet af toårigt hf. Med i rammen indgår indførelsen af deltagerbetaling. 

 

I brevet anføres:

Almen uddannelse for unge og voksne i hele landet

VUC spiller en central rolle i at uddanne unge og voksne som af den ene eller anden årsag ikke har taget den direkte vej gennem uddannelsessystemet. Det har stor værdi for samfundet og for den enkelte, at både unge og voksne opkvalificerer almene kompetencer. Kompetencer, der er vigtige, når man skal videreuddannes, have nyt job, nye arbejdsopgaver eller blot skal kunne følge udviklingen inden for sin jobfunktion.

85 afdelinger fordelt på 30 VUC'er giver i dag et fintmasket uddannelsestilbud for unge og voksne over hele landet. En struktur der allerede ændres senere på året, hvor flere afdelinger er varslet lukket. Undersøgelser viser, at nærhed til uddannelse er med til at sikre, at flere opkvalificerer sig, og at frafaldet stiger proportionalt med transporttiden. Derfor er det stærkt bekymrende, at afdelinger i landdistrikterne lukker.

Pres på økonomi og aktivitetsniveau

De senere års politiske besparelser og reformer har gjort det vanskeligt at drive VUC. Fra 2016 til 2019 udgør de samlede besparelser på VUC-området 1,6 mia. kr., hvoraf 0,6 mia. kr. skyldes akkumulerede besparelser som følge af omprioriteringsbidrag. Den resterende besparelse på 1 mia. kr. skyldes øvrige besparelser.

Af finanslovsforslaget for 2019 fremgår udviklingen i aktivitet og enhedsomkostninger fra 2013 til forventet niveau i 2022. Aktiviteten falder med 11 pct. og den økonomiske ramme med 32 pct. Den enkelte uddannelses enhedsomkostning sænkes mellem 16 og 32 pct. Der er med andre ord tale om et markant fald i tilskuddet pr. kursist, samtidig med at antallet af kursister, der opkvalificeres på VUC, falder.

Bekymring for fortsat udbud og kvalitet

Med udsigt til færre kursister, der udløser væsentligt mindre tilskud, sættes hele VUC-sektoren og udbuddet af almene uddannelser under pres. Et pres der vil have betydning for kvalitet og udbud. Den pressede økonomi risikerer hurtigt at føre til lukning af mindre VUC-afdelinger uden for de store byer. Det vil skævvride mulighederne for at uddanne sig på VUC og favorisere unge og voksne i storbyerne. Et skævt uddannelsesudbud strider mod dansk uddannelsespolitik om at sikre lige adgang til uddannelse for alle, uanset hvor i landet man bor.

Hvis Danmark fortsat skal være i uddannelsesmæssig balance med et kvalificeret alment og fintmasket geografisk uddannelsestilbud, bør VUC's situation tages alvorligt, og der bør bl.a. tilføres ekstra ressourcer til de mindre afdelinger. Det er væsentligt, at omprioriteringsbidraget fjernes, og at økonomien genoprettes, så unge og voksne i hele Danmark fortsat kan opkvalificere deres almene kompetencer med et kvalitetsuddannelsesudbud.​

Download brevet her: ​Brev om VUC til ordførerne.pdf

Emner: VUC
Interessent: