Voldsomme nedskæringer rammer gymnasiesektoren

GL nyhedsbrev
Nyhedsbrev til medlemmerne
Hold møde om nedskæringerne på skolen 22. oktober

Finanslovsforslaget vil – hvis det bliver vedtaget – betyde, at der i 2016 skæres 2%, i 2017 2%, 2018 2% og i 2019 2%. For de gymnasiale uddannelser er besparelsen samlet på over ¼ mia. kr. i 2016, stigende til godt 1 mia. kr. i 2019 og frem.

Hertil kommer, at Folketinget med undtagelse af Enhedslisten og Alternativet sidste fredag indgik en aftale om finansiering af erhvervsuddannelserne på 440 mio. kr., som skal tages inden for sektoren.

Stx bliver ramt hårdt, fordi finansministeriet mener, at skolerne har haft for mange penge, bl.a. fordi lærernes gennemsnitsanciennitet er lavere, end da skolerne overgik til selveje i 2007. For stx betyder det, at man udover finanslovsforslagets 2%-besparelse skal spare yderligere 3,4% i 2017.

For VUC er det fjernundervisning, holdstørrelser og ordblindeundervisning, man hovedsageligt har haft fokus på. Alt i alt skal VUC udover finanslovsforslagets 2%-besparelse skære yderligere 8%. Hovedparten stammer fra besparelser på fjernundervisning, og de institutioner, der udbyder fjernundervisning vil allerede i 2016 få et mindre fjernundervisningstaxameter.

Selv om en mindre del af erhvervsuddannelsesfinansieringen går til at rette op på det underfinansierede hhx-taxameter, vil alle gymnasiale uddannelser blive ramt af finanslovsbesparelserne og af besparelser på bygninger.

Læs mere om budgetaftalen

Læs mere om finanslovsforslaget

Flyer - deltag i møde 22-10-2015.png 

Hold møde om nedskæringerne på skolen 22. oktober

Hovedbestyrelsen opfordrer til, at der torsdag den 22. oktober 2015 holdes møde på alle skoler. Elevorganisationerne opfordrer ligeledes eleverne til at holde møde samme dag. Mødet kan fx lægges i elevernes spisepause, og hvis det giver mening på jeres skole, kan mødet afholdes i samarbejde mellem lærere, elever og ledelse. GL har sammen med lederforeninger og elevorganisationer protesteret mod nedskæringerne. Alle er enige om, at nedskæringerne vil få store konsekvenser for kvaliteten i elevernes undervisning.

Møder kan munde ud i, at I nedsætter en gruppe, der skal finde ud af, hvordan man vil håndtere nedskæringerne. Det vil også være en god ide, at I henvender jer til lokalpressen og fortæller om, hvad nedskæringerne får af konsekvenser på jeres skole. Ligeledes kan I sende et åbent brev til Folketingets uddannelsesudvalg eller ministeren. Skriver I, må I meget gerne sende kopi til GL. Vi vil så samle brevene på GL's hjemmeside gl.org.

Deltag i Uddannelsesalliancens demonstration 29. oktober

Uddannelsesalliancen er med elev- og studenterorganisationer i spidsen gået sammen med en række fagforeninger om at arrangere en stor demonstration 29. oktober mod nedskæringer på uddannelsesområdet. Der er demonstrationer i København og Århus. Deltag i demonstrationen, og læs mere her.

Emner: Økonomi
Interessent: