VUC Syd fortsætter som selvstændig institution – men det bliver en svær tid

Pressemeddelelse
 

​​​​​​​​Undervisningsministeren har i dag meldt ud, at VUC Syd fortsætter som en selvstændig institution. Det glæder Gymnasieskolernes Lærerforening, som har arbejdet for, at der fortsat skal være et stærkt og dedikeret voksenuddannelsestilbud med et velfungerende, lokalt forankret VUC-tilbud i Sønderjylland.

VUC Syd vil få et likviditetslån, og en række kreditorer har indgået aftaler med VUC Syd. Det hjælper på VUC Syds økonomi, men GL har anbefalet og vil fortsat arbejde for​, at der blev tilført ekstra midler, så VUC Syd kunne få en god ny start.

Det midlertidige styre fortsætter i en periode som fungerende bestyrelse og skal tage ansvar for at udarbejde og iværksætte en detaljeret genopretningsplan for institutionen. "Genopretningsplanen for VUC Syd skal håndtere de store udfordringer med blandt andet at sikre en forbedret likviditet, frasalg og udlejning af bygninger samt gennemføre generelle effektiviseringer og varetage den daglige drift af institutionen," fremgår det af Undervisningsministeriets pressemeddelelse​.

VUC Syd Totempæl-liggende.jpg

Undervisningsministeren skriver, at det er afgørende, at eleverne vender tilbage til VUC Syd, så der kan skabes en fremtid for institutionen. Det er GL helt enig i, og derfor er det vigtigt, at genopretningsplanen bliver realistisk.

Jeg er glad for ministerens beslutning om, at VUC Syd skal bestå som et lokalt forankret voksenuddannelsestilbud for Sønderjylland. Lærerne på VUC Syd har længe kæmpet for deres institution og deres kursister, så det er godt at vide, at der fortsat vil være et VUC Syd. Nu er det nødvendigt, at lærerne sikres ordentlige arbejdsforhold for at kunne genopbygge et bæredygtigt undervisningstilbud, og skabe en ny, positiv fortælling om institutionen. Derfor er der bl.a. behov for en meget tæt dialog mellem den lokale ledelse og lærerne om, hvordan man får planlagt arbejdet. Det må genoprejsningsplanen bygge på,  

​udtaler Tomas Kepler, formand for Gymnasieskolernes Lærerforening. 


Emner: VUC
Interessent: