VUC: Nødråb over besparelser med kort varsel

Debatindlæg
Af Annette Nordstrøm Hansen og Verner Rylander-Hansen, Hhv. fmd. for GL og fmd. for Lederforeningen for VUC, i Altinget 1. december 2015
Det er umuligt for VUC at gennemføre besparelser på fjernundervisning med så kort varsel, mener gymnasielærerne og VUC, der skal finansiere reformen af erhvervsuddannelser.

Allerede fra januar 2016 skal VUC spare 138 mio. kr. på fjernundervisning. Det har et bredt flertal i Folketinget vedtaget i en aftale, der finansierer reformen af erhvervsuddannelser. Besparelsen er  ikke  alene drastisk, men også umulig at gennemføre med så kort varsel midt i et planlagt skoleår. Den vil ramme udbuddet og kvaliteten i fjernundervisningen til stor skade for en målgruppe af kursister, der kræver særlig opmærksomhed og støtte.

Fra både leder- og lærerside appellerer vi stærkt til, at de politiske partier bag aftalen om finansiering af erhvervsuddannelsesreformen genovervejer situationen. VUC kan ikke realisere besparelser af det aftalte omfang med 2-3 måneders varsel.

Udbuddet af fjernundervisningen mindskes hurtigt. Det går ud over de kursister, der udelukkende deltager i uddannelse, fordi de kan få fjernundervisning. Disse kursisters uddannelsesmuligheder fjernes med et pennestrøg som konsekvens af en forhastet politisk beslutning.

For tidligt

Det fremgår af Undervisningsministeriets egne analyser af omkostningerne til fjernundervisningen, at hovedparten af besparelserne, som i administrationssprog hedder "effektiviseringer", først kan hentes fra 2017 og frem. Derfor virker det endnu mere absurd, at politikerne pålægger VUC at realisere besparelserne allerede fra januar 2016.

Vi er med på, at omkostningerne til bygninger kan være lavere til fjernundervisning end til almindelig undervisning. Men besparelsen rammer også selve undervisningstilskuddet markant. Konsekvensen vil uden tvivl kunne mærkes. Udbuddet af fjernundervisningen mindskes hurtigt, og lærere afskediges.

Det går ud over den store gruppe af kursister, der udelukkende deltager i uddannelse, fordi de kan gøre det på hold med fjernundervisning. Disse kursisters uddannelsesmuligheder fjernes med et pennestrøg som konsekvens af en forhastet politisk beslutning.

Umuligt

Lyt nu til lærere og ledere på VUC - og tag afsæt i, at den rapport, der ligger til grund for den politiske aftale, præciserer, at besparelserne først kan iværksættes med fuld virkning i 2019. Hvis politikerne holder fast i, at besparelserne skal gennemføres, så er  det eneste rigtige at udskyde dem. Alt andet er urimeligt over for sektoren og ikke mindst kursisterne.                       

Emner: Økonomi
Interessent: