Usagligt at overskudsskoler fyrer gymnasielærere

GL Mener
Annette Nordstrøm Hansen i Gymnasieskolen nr. 1, 2016
Det er vanvittigt, at en række skoler ofrer lærere for at skabe overskud.

Antallet af gymnasielærere, der bliver afskediget, stiger. I skrivende stund er der inden for de seneste måneder afskediget 85 gymnasielærere, et antal lærere er varslet ned i tid, og en række årsvikarer har fået at vide, at de ikke bliver forlænget. Endvidere går en række lærere på pension for at hindre, at kolleger bliver afskediget. De mange lærere, der må forlade sektoren, er et yderst alvorligt problem, og desværre frygter jeg, at vi indtil nu kun har set toppen af isbjerget.

Jeg synes, at der er to niveauer i problemet. Det er ikke bare træls, men dumt, at regeringen vil skære i uddannelser, og det er om muligt endnu mere vanvittigt, at en række skoler ofrer lærere for at skabe overskud. Jeg har et brev på vej til ministeren, hvor jeg beder hende gribe ind over for de skoler, som agerer, som om skolen er en virksomhed, der skal give overskud, og ikke en uddannelsesinstitution, som har fået en bevilling til at drive skole for.

GL har allerede begæret mæglingsmøde i forhold til en skole, som afskediger lærere, samtidig med at der budgetteres med overskud. Vi vil følge op på de skoler, fordi vi anser det for at være usaglige afskedigelser.

Men det betyder ikke, at vi ikke vil se en række kolleger miste deres job i den kommende tid. Hovedbestyrelsen er indstillet på at hjælpe disse medlemmer bedst muligt. Da en ekstraordinær indsats for at hjælpe medlemmer, som bliver afskediget pga. elevnedgang eller nedskæringer, er dyr, indkalder hovedbestyrelsen repræsentantskabet til at tage stilling til en vedtægtsændring, så det vil være muligt at bruge midler fra GL's reservefond. Hvis repræsentantskabet er enigt med hovedbestyrelsen, vil medlemmerne skulle tage stilling til forslaget ved en urafstemning i april.

Det er vigtigt, at lærerne taler sammen, holder sammen og bakker op om TR. I en svær tid er kollektivet vigtigt. At være der for hinanden er helt afgørende for at komme godt igennem den kommende tid.

Når der varsles afskedigelser

Når ledelsen melder ud, at der vil skulle afskediges lærere, er det afgørende, at GL's sekretariat inddrages med det samme. Typisk vil det være TR, som kontakter sekretariatet.

På skolen er det vigtigt, at lærerne taler sammen, holder sammen og bakker op om TR. I en så svær tid er kollektivet vigtigt. At være der for hinanden er helt afgørende for at komme godt igennem den kommende tid. Både på skolen og i GL.

GL's arbejde er i øjeblikket i høj grad koncentreret om at medvirke til, at skolerne (økonomisk) opfører sig ordentligt, og at hjælpe de lærere, der bliver afskediget. Næste step bliver, hvordan arbejdet organiseres, når færre lærere skal løse opgaverne. Det må heller ikke blive den enkelte lærers, men arbejdspladsens fælles problem, som ledelsen skal tage ansvar for at skabe ordentlige løsninger på.

Emner: Økonomi; Medlem
Interessent: