Undervisningsministeriet har afsat bestyrelsen på VUC Syd

Pressemeddelelse
 

​Undervisningsministeriet har netop meddelt​, at de afsætter den nuværende bestyrelse på VUC Syd og indsætter et midlertidigt styre, som inden 15. oktober 2018 skal kortlægge og vurdere VUC Syd's økonomiske situation. Det midlertidige styre skal tilvejebringe et grundlag, så Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Undervisningsministeriet, kan træffe beslutning om, hvorvidt VUC Syd kan fortsætte sin drift.

Det er en drastisk og beklagelig udvikling,

mener formand for Gymnasieskolernes Lærerforening, Annette Nordstrøm Hansen, og fortsætter:

​Ministeriet har bemyndigelsen til at gøre, som de gør. Og når det er ministeriets vurdering, at den nuværende bestyrelse ikke kan løfte opgaven, er det vigtigt, at der gøres noget, så man forhåbentlig man sikre et fundament for fortsat at have et uddannelsestilbud i området. VUC Syd har jo undervisning i det meste af Sønderjylland, og det vil være dybt problematisk, hvis ministeriet skulle vælge at lukke VUC Syd,

mener GL-formanden.

vucsyd.png

GL vil følge udviklingen tæt og fortsat støtte sine medlemmer på VUC Syd.

Det midlertidige styre, som overtager samtlige bestyrelsesopgaver på VUC Syd, består af:

  • formand for VUC Bestyrelsesforening, Ulla Koch
  • formand for Campus Bornholm, Laust Joen Jacobsen
  • administrerende direktør på Rybners, Peter Amstrup
  • tidligere afdelingschef i Undervisningsministeriet
  • nuværende bestyrelsesmedlem i Vestegnen HF & VUC, Lars Mortensen

Der er ingen tvivl om, at det er et yderst drastisk tiltag fra ministeriets side. Kun én gang tidligere har ministeriet afsat bestyrelsen

Emner:  
Interessent: