Uansvarligt ikke at protestere

Debatindlæg
Annette Nordstrøm Hansen i Berlingske 4. november 2015
Under overskriften »Forklædt som voksen« bagatelliserer Berlingske i lederen 30. oktober de massive protester, der har rejst sig mod regeringens bebudede nedskæringer på uddannelsesområdet.

Lederskribenten tillader sig ligefrem at betegne demonstrerende lærere som ringe rollemodeller, der ikke magter voksenrollen. Så uhørte og udokumenterede udsagn kalder på en reaktion.

Ikke alene er det vores ret, men også pligt at råbe vagt i gevær, når noget er ved at køre af sporet. De besparelser, regeringen varsler, er ikke peanuts. De betyder noget for kvaliteten i vores uddannelser.

 Vi er nødt til at protestere. Det kaldes rettidig omhu.

Regningen for finansieringen af erhvervsuddannelsesreformen er allerede udstedt til gymnasierne og betyder 400 mio. kr. mindre i tilskud. Oveni kommer nedskæringer på to pct. om året fra 2016 til 2019. Samlet er vi, hvis nedskæringerne i fuldt omfang slår igennem, oppe på at mangle en mia. kr. i tilskud til gymnasieuddannelserne om året fra 2019. For stx svarer det til samlede besparelser på over 11 pct. årligt fra 2019, og VUC skal allerede fra januar 2016 spare 138 mio. kr. ud over den generelle besparelse på to pct.

Resultatet bliver uundgåelige afskedigelser af gymnasielærere, mindre forberedelsestid, mangel på lektiecafeer, hvor elever, der ikke har mulighed for at hente hjælp hjemme, kan få støtte til at komme videre. Desuden vil tilbud til elever med særlige behov, herunder talenter, blive ofret. Når Venstres ordfører samtidig lancerer nedskæringerne med urigtige oplysninger om, at ungdomsuddannelserne har fået 31 pct. mere i tilskud fra 2008 -2015, er vi nødt til at protestere. Det kaldes rettidig omhu. Reelt er tilskuddet pr. elev faldet med fem pct. fra 2008 til 2015. At udgifterne til ungdomsuddannelserne er steget, skyldes, at væsentligt flere unge har taget en ungdomsuddannelse.

Nedskæringer på ungdomsuddannelserne er katastrofale for udviklingen af velfærdssamfundet og styrkelsen af konkurrenceevnen. Dygtige og veluddannede unge er det råstof, der skal sikre vækst og overskud. Lærernes protester er kilde til inspiration. Blot at sidde henslængt tilbage og iagttage regeringens fejlslagne kurs er uansvarligt og ikke en rollemodel værdig.

Emner: Økonomi
Interessent: