Uacceptabelt at gymnasier skal finansiere politiforlig

 
 
Med dagens aftale om politiforlig står det klart, at gymnasierne i 2016 skal finansiere øgede ressourcer til politiet. Selvfølgelig skal Danmark have et velfungerende politi, men det er kortsigtet at tage pengene fra ungdomsuddannelserne.

Politiaftalen mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti trækker i den forkerte retning. Aftalen er delvist finansieret af nedskæringer i ungdomsuddannelserne.

Det er en helt forkert vej at gå. Ved at skære 2 procent i tilskuddene forringer partierne uddannelseskvaliteten, bl.a. i gymnasieuddannelserne. Det går ud over de unge. Det er dem, der skal betale for politiets og anklagemyndighedens styrkede økonomi. Situationen er uholdbar og uforståelig. Aftalepartierne er normalt fortalere for, at uddannelser med kvalitet er et grundvilkår i velfærdssamfundet. De veluddannede unge skal bidrage til at sikre et konkurrencedygtigt erhvervsliv. Det opnår partierne ikke ved at skære ned på uddannelserne og skade kvaliteten,

udtaler Annette Nordstrøm Hansen, formand for Gymnasieskolernes Lærerforening.        

Grotesk at gymnasier skal finansiere politiforlig, siger GL-formanden

  

Hvis regeringen ønsker at bekæmpe kriminalitet, bør den investere i ungdomsuddannelser. Statistikken viser, at mindre uddannelse giver større risiko for kriminalitet. To tredjedele af de kriminelle er arbejdsløse, halvdelen har ikke en uddannelse, og en tredjedel har ikke 9. klasse. Massive nedskæringer i gymnasieuddannelserne fører ikke til mindre kriminalitet. Tvært om.

Det er grotesk, at Socialdemokraterne går med i et politiforlig, der bl.a. finansieres ved at spare 2 procent på gymnasieuddannelserne.  Socialdemokraterne har hidtil betragtet uddannelse som kernevelfærd. Gang på gang har vi hørt partiet give udtryk for, at veluddannede unge er det råstof, der skal sikre velfærdssamfundets udvikling. Politiaftalen trækker i stik modsat retning,

understreger GL-formanden.

 

Yderligere information hos Annette Nordstrøm Hansen, tlf. 26 24 71 04

Emner:  
Interessent: