Til lykke til det nye folketing!

GL Mener
Af Tomas Kepler, GL Mener i Gymnasieskolen, juni 2019

​​Uddannelse kom heldigvis til at fylde mere i valgkampen, end jeg havde turdet håbe på. Partierne kom næsten til at stå i kø for at fjerne omprioriteringsbidraget, og flere partier var også klare i mælet om, at der er behov for at geninvestere i uddannelse. Nu er det så tid til at holde folketinget og den kommende regering op på intentionerne. Jeg håber, at den næste regering vil lægge en ny, ambitiøs kurs for de gymnasiale uddannelser - ikke med vilde struktur-eksperimenter, men med 3xR: Reinvestering, Ro om de unge, og Respekt for vores kvalitet.

Uddannelserne er beskåret voldsomt, og lærerne konstaterer, at de ikke kan levere den kvalitet, eleverne har krav på. En undersøgelse i Politiken lige op til valget viste, at 69% af danskerne synes, at den tidligere regerings mest problematiske tiltag var grønthøsterbesparelserne på uddannelse. Det bør ingen ny regering kunne sidde overhørig.

VUC høring.jpg
Uanset hvilke udfordringer Danmark står overfor i fremtiden, er svaret uddannelse! Foto er fra Uddannelsesforbundets og GL's høring i foråret 2019 om VUC's fremtid. Høringen blev holdt på Christiansborg i Socialdemokratiets gruppeværelse​.

Jeg bemærkede mig da også, at Mette Frederiksen (S) på valgnatten sagde, at hun vil gøre det bedre på velfærd, klima, uddannelse og børn. Hun så valgresultatet som en historisk stor sejr for netop disse indsatsområder. Og så lagde hun op til et samarbejde med fagbevægelsen. I GL er vi mere end klar til at samarbejde med en ny regering om de gymnasiale uddannelser.

Da GL sammen med 23 uddannelsesinstitutioner i foråret holdt uddannelsespolitisk topmøde i Aalborg, sagde Morten Østergaard (RV), at det bedste man kan veksle gode tider til og det bedste værn mod at der kommer dårlige tider igen, er investering i mere uddannelse – ikke mindre. Og Mette Frederiksen sagde på samme møde, at det på alle gymnasier er et problem, at der ikke længere er tid til at spotte den enkelte elev – der er brug for nogle voksne, der kender sine elever og har tid. "Jeg kan godt frygte, at når vi kan se, hvor mange færre lærere der er, samtidig med at der er flere unge, så bliver det også sværere for lærerne at kende eleverne. Hvis ikke man kender sine elever, så kan man jo godt stå og undervise i historie eller fransk, men så ved man jo ikke, hvad man skal være opmærksom på som lærer og give den støttende hånd." Og det er desværre fuldstændig rigtigt. En undersøgelse blandt GL's medlemmer har vist, at halvdelen af gymnasielærerne mener, at de kun i mindre grad eller slet ikke kan 'se' den enkelte elev. Det skal der gøres noget ved.

Mette Frederiksen afsluttede på valgnatten med at sige, at hvis hun bliver statsminister, vil hun gøre det, der er godt for hele Danmark. Hertil er der bare at sige: Uanset hvilke udfordringer Danmark står overfor i fremtiden, er svaret uddannelse!


 

Emner: Nedskæringer
Interessent: