Taxameterforskelle mellem de treårige gymnasiale uddannelser

Info
 

​​I den forløbne uge dukkede debatten om taxameter på de treårige gymnasiale uddannelser op i Folketinget. Derfor har GL udarbejdet et faktaark til Børne- og Undervisningsudvalget.

  • Undervisningstaxametrene for hhx, htx og stx er forskellige. Det skyldes, at det er forskellige uddannelser: Htx har et højere antal lektioner end stx og hhx, og htx har mange naturvidenskabelige fag, som er dyrere at gennemføre, som hhx ikke har. Stx har også de naturvidenskabelige fag. Forskellene er altså ikke ubegrundede. Forskellen på hhx og stx skyldes primært de naturvidenskabelige fag (1.600-3.200 kr.), og en mindre del (300-400 kr.) skyldes forskel på de to overenskomster på området.

Se faktaark: Taxameterforskelle mellem de treårige gymnasiale uddannelser: Faktaark - forskelle i taxametre.pdf


​Når Børne- og Undervisningsudvalget skal se på taxametersystemet, vil GL bl.a. anbefale, at

  • der indføres et klassegrundtilskud på op til 1/2 af det nuværende undervisningstaxameter, fordi hovedparten af skolens omkostninger er bundet op på klassen/holdet, og ikke på den enkelte elev. Et klassegrundtilskud vil gøre finansieringen mere omkostningsdækkende.
  • det sikres, at penge givet til undervisning anvendes på undervisning – dvs. at den del af det samlede tilskud der gives til undervisning skal bindes til at finansiere undervisning, så det ikke bruges på administration, bygninger eller overskud.
    Se GL's anbefalinger til finansiering af de gymnasiale uddannelser
Emner: Taxameter
Interessent: