Stor bekymring for VUC's fremtid

Nyhed
 

​​​​​​Danske HF og VUC, Uddannelsesforbundet og Gymnasieskolernes Lærerforening er bekymrede for den økonomiske situation på landets VUC'er. Situationen er så alvorlig, at 8 lokale VUC-afdelinger lukker i 2019,​ og flere afdelinger risikerer at lukke de kommende år. Derfor er der brug for politisk handling nu.

For at sikre almen uddannelse for alle unge og voksne i landet bør det sikres:

  • At den afsatte pulje på 60 mio. kr. i forbindelse med FGU-reformen udmøntes hurtigst muligt
  • At omprioriteringsbidraget fjernes fra 2020 og frem
  • At øvrige økonomiske besparelser på VUC-området undgås de kommende år
  • At ressourcetildelingen til landets VUC'er understøtter den brede geografiske uddannelsesdækning

Det har de tre organisationer skrevet til de politiske ordførere og ministeren​.

VUC-brev.jpg

Ministeren skriver i sit svar,

at VUC-sektoren hverken er glemt eller overladt til sig selv. VUC'erne løfter en central uddannelsespolitisk opgave i forhold til at sikre et højt kompetence- og uddannelsesniveau i befolkningen. Derfor følger jeg udviklingen og VUC'ernes situation tæt, ikke mindst i forhold til betydningen af etableringen af FGU'en fra august i år. Jeg er meget optaget af, at vi i Danmark har et geografisk bredt udbud af almene voksenuddannelser og er enig i, at det er vigtigt at have fokus på fremadrettet.

Det mest konkrete i ministerens svar er, at aftalekredsen har drøftet kriterierne for udmøntningen af VUC-midlerne, og at disse vil blive udmeldt snarest med henblik på, at institutionerne kan indgive ansøgninger.

Tomas Kepler, formand for GL, finder ikke, at ministerens svar fjerner bekymringerne for VUC:

​Det er selvfølgelig positivt, at den afsatte pulje snart kan komme ud og arbejde på VUC'erne. Det er på høje tid – måske er det for nogle afdelinger allerede for sent, fordi det er besluttet at dreje nøglen. Man skal huske på, at de samlede besparelser på VUC fra 2016 til 2019 er 1,6 mia. kr., hvoraf 0,6 mia. kr. skyldes akkumulerede besparelser som følge af omprioriteringsbidrag. Den resterende besparelse på 1 mia. kr. skyldes øvrige besparelser på VUC-området. Man er i gang med at ødelægge det landsdækkende udbud af almen uddannelse for unge og voksne. Dermed er den lige adgang til uddannelse for alle, uanset hvor i landet man bor, i fare.

I lyset af udfordringerne på VUC holder GL og Uddannelsesforbundet en høring om VUC's fremtid onsdag den 13. marts 2019 på Christiansborg​.


Emner: VUC
Interessent: Tillidsrepræsentant