Stop for fusioner

Pressemeddelelse
 
​Det er en god nyhed, at undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil i dag har udmeldt et midlertidigt stop for fusioner mellem uddannelsesinstitutioner, mener Tomas Kepler, formand for Gymnasieskolernes Lærerforening.

De mange fusioner, vi har set de senere år, har langt fra alle været begrundet i at skabe fagligt bæredygtige institutioner eller skullet sikre et godt gymnasialt tilbud i et lokalområde. I stedet har fusioner været begrundet i økonomi ud fra en tro på stordriftsfordele, og hvor vi kan konstatere, at de gymnasiale uddannelser ofte er blevet klemt til fordel for andre uddannelser. Der er i øvrigt ingen entydig forskning, der viser, at fusioner skaber bedre skoler eller bedre økonomi. Man kan ikke fusionere dårlig økonomi væk.​

På fusionerede institutioner oplever lærerne ofte, at der bliver langt til ledelsen og til bestyrelsen. Vi hører ofte fra lærerne og tillidsrepræsentanterne, at ledelseslaget er så omfattende, at det hverken er effektivt eller fagligt klogt. Økonomien bliver ui​gennemskuelig, og taxameterpenge givet til gymnasial undervisning anvendes ikke hensigtsmæssigt. Der er ingen faglige fordele ved meget store institutioner. Det er heller ikke vores indtryk, at eleverne befinder sig godt, når skolerne bliver alt for store - de forsvinder lettere i mængden. Derfor glæder det mig overordentligt, at ministeren nu stopper for flere fusioner, 

siger Tomas Kepler.Det er GL's vurdering, at ved gymnasiale uddannelser er det vigtigt, at institutionerne har en størrelse, som både ledere, lærere og elever kan overskue.


Emner: Institutioner
Interessent: