Slut med omprioriteringsbidrag!

Pressemeddelelse
 

​Det politiske grundlag​, som Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten er blevet enige om, sætter en stopper for omprioriteringsbidraget, som GL har kæmpet mod, siden det blev indført for fire år siden.

"Det er en sejr for Danmark, at der ikke længere vil blive skåret i uddannelse. Det har været GL's højst prioriterede indsats," siger Tomas Kepler, formand for Gymnasieskolernes Lærerforening, der inderligt håber, at den nye regering allerede i den kommende finanslov finder midler til at komme i gang med at geninvestere i uddannelse. "Det er et vigtigt signal, at partierne vil arbejde for at geninvestere i uddannelserne, men det er lige så vigtigt, at det ikke bare bliver et signal, men at man allerede på den kommende finanslov finder penge til sektoren."


GL glæder sig over, at partierne vil sikre adgang til ungdomsuddannelser over hele landet og sikre de lukningstruede VUC'eres overlevelse. Derudover er det ​vigtigt, at partierne vil udarbejde en national handlingsplan, som skal fremme børn og unges trivsel.

Partiernes arbejde med at vurdere om karakterskala, prøveformer og optagesystem skal ændres, deltager GL gerne i​. Det glæder os, at regeringen vil mindske præstationskulturen, og vi er helt enige i, at der er brug for en ny karakterskala og at få set på prøveformerne.​ Det samme gælder ambitionerne om, at optaget på uddannelserne skal afspejle befolkningssammensætningen.


Emner: Økonomi; Nedskæringer
Interessent: