Rystende udmeldinger fra Venstres uddannelsespolitiske ordfører

Pressemeddelelse
 
Erfaren uddannelsespolitisk ordfører udviser bekymrende lille viden om gymnasieområdet.

Peter Juel Jensen meldte her til morgen i DR2 morgen, at ungdomsuddannelserne har fået 31% mere i tilskud siden 2008. Reelt er elevtaxameteret faldet med 5 % fra 2008 til 2015, når der ses bort fra bygningerne, som er blevet overdraget i perioden (bygningerne udgør ca. 9 % af det samlede taxameter på det almengymnasiale område). Det er således ikke den enkelte elev på gymnasieuddannelserne, der er blevet dyrere. Stigende udgifter til ungdomsuddannelser skyldes, at der har været væsentligt flere unge, der har skullet have en ungdomsuddannelse.

At en erfaren uddannelsespolitisk ordfører kan melde ud, at skolerne kan spare på administration, indkøb, udlicitering af rengøring, sagsgange og sygefravær viser en bekymrende lille viden om gymnasieområdet,

mener GL's formand Annette Nordstrøm Hansen.

 

Gymnasierne har traditionelt ligget med et meget lavt sygefravær – 4-5 dage pr. lærer om året - så det er ikke her, der er penge at hente. Skolerne er som resten af staten nået til indkøbsfase 9, så 'køb smartere' er reelt uden indhold. Bedre sagsgange, er det aflevering af elevopgaver?

Derimod står stx over for nedskæringer på over 11% over de kommende år. Det kan ikke klares med udlicitering af rengøring. På VUC skal der allerede fra 2016 spares 138 mio. kr. oven i de 2%-besparelser, som politikerne taler om. På hhx og htx skal der også spares, til trods for at man politisk ønsker flere elever i de erhvervsgymnasiale uddannelser.

Omkostningen pr. elev - beregnet på elev- og fællestaxameteret - er fra 2008 til 2015 faldet. og den vil styrtdykke, hvis nogle af de bebudede nedskæringer ikke tages af bordet.
Fælles- og undervisningstaxameter 2008-2019, indekseret med 2008=100

 

De varslede nedskæringer vil få meget store konsekvenser for gymnasieuddannelserne, og derfor er det afgørende, at ordførerne agerer på et oplyst grundlag,

slutter GL-formanden.

 

Yderligere information hos Annette Nordstrøm Hansen, formand for GL, tlf. 26 24 71 04.

Emner: Økonomi
Interessent: