Regeringen har sat en forkert kurs

GL Mener; Debatindlæg
Annette Nordstrøm Hansen i Gymnasieskolen, november 2015
Samfundet får det svært, hvis regeringen vælger at udhule kvaliteten af gymnasieuddannelserne. Det vil gå ud over de videregående uddannelser, og Danmark vil snart stå svagere i forhold til den omverden, vi konkurrerer med.

Antallet af mønsterbrydere i Danmark er steget og sætter en historisk rekord i 2015. Men glæden over det er desværre kort. Med de bebudede nedskæringer på gymnasieuddannelserne vil de første, der taber terræn netop være mønsterbryderne. For at skabe mønsterbrydere kræver det, at lærerne har mulighed for at støtte op om den enkelte elev. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd frygter, at nedskæringer - kombineret med et adgangskrav på 4 – vil  øge andelen af unge, der ikke får en ungdomsuddannelse, fra de nuværende 16 procent til 20 procent. Det er en frygt, vi deler i hovedbestyrelsen.

 

Intentionen om, at de unge i stedet skal have en erhvervsuddannelse, klinger hult. Der er mange, som kan have glæde af en erhvervsuddannelse, og erhvervsuddannelserne skal være et attraktivt tilvalg, men det kræver bl.a., at erhvervslivet skaber de nødvendige praktikpladser, og at frisørens søn og professorens datter har lige muligheder for at vælge uddannelse.

Dermed ikke sagt, at alle skal have en gymnasieuddannelse, men alle, der kan og vil, skal have muligheden. Og eleverne skal ikke lades alene. De skal have den støtte, de har brug for. Der skal ikke sidde 35 elever i klassen, hvor der ikke er mulighed for den særlige indsats. Derfor er det også helt afgørende, at klasseloftet fastholdes. Rektorerne har været imod klasseloftet fra dag et, men vi kan i GL konstatere, at det har virket og givet et bedre læringsmiljø. Klasseloftet har givet været med til at skabe grundlaget for flere mønsterbrydere.

OECD og den internationale valutafond har udgivet rapporter, der tydeligt påviser, at økonomisk lighed er til gavn for hele samfundet. Lavere vækst er en af konsekvenserne af stigende ulighed. I samfund, der er præget af ulighed, underinvesterer man i uddannelse til skade for de mindst privilegerede, hvilket ifølge OECD igen skader den samlede vækst. Erhvervslivets store organisationer i Danmark har samstemmende været ude at advare mod nedskæringer i uddannelse – og det er helt sikkert ikke uden grund. Det er tydeligt, at vi som samfund får det svært, hvis regeringen vælger at udhule kvaliteten af gymnasieuddannelserne. Det vil gå ud over de videregående uddannelser, og Danmark vil snart stå svagere i forhold til den omverden, vi konkurrerer med.

Med dette budskab har GL i denne uge indrykket avis- og Facebookannoncer for at tydeliggøre, at med de bebudede nedskæringer tager regeringen et skridt i den forkerte retning.

Annette Nordstrøm Hansen i Gymnasieskolen, november 2015

Emner:  
Interessent: