Alle gymnasieelever – uanset gymnasium – fortjener en god undervisning

 
 
Opråb til politikerne fra GL's repræsentantskab

​GL's repræsentantskab opfordrer politikerne til at stoppe nedskæringerne og forringelserne i gymnasiesektoren. Samtidig skal politikerne anerkende, at selvejet medfører, at de midler, skolerne får til at lave undervisning for, ikke bruges optimalt. De enkelte bestyrelser vil mene, at de opfører sig ansvarligt over for egen skole, når de budgetterer forsigtigt. Dermed bliver der på de fleste skoler skåret mere i undervisningen og lærerressourcerne end nødvendigt. Nedskæringerne rammer således dobbelt, da skolerne uanset nedskæringer vil fortsætte med at agere budgetmæssigt forsigtigt. Det vil altså på sektorniveau til stadighed se ud som om, at der er midler nok, uanset hvor mange gymnasielærere der forsvinder fra sektoren. Idéen med at nedskæringerne skulle fjerne sektorens samlede overskud er forfejlet qua taxametersystemet.

REP foto red.jpg 

Taxametersystemet giver ikke alle gymnasier lige muligheder. Det handler om at sikre, at de unge på alle gymnasier får en ordentlig undervisning. Derfor er der behov for en erkendelse af, at gymnasierne har forskellige forudsætninger for at drive skole. Nogle få gymnasier kan få økonomien til at løbe rundt – men de fleste gymnasier har for få midler, hvilket betyder, at de må afskedige lærere til skade for eleverne. Nogle gymnasier har store udfordringer i forhold til antallet af tosprogede elever, andre i forhold til at være beliggende i tyndt befolkede områder eller at have en større andel af elever med udfordringer. Derfor er der et behov for at se på taxametersystemet, så vi får et system, der afspejler, hvad det koster at drive den enkelte skole, så alle gymnasieelever kan få en god undervisning.

Udtalelse fra GL's repræsentantskab 26. april 2017.

Emner: Nedskæringer
Interessent: Tillidsrepræsentant