Nedskæringer - et overblik efterår 2017

 
 
Uddannelsesområdet er fra 2016 blevet omfattet af regeringens grønthøster. Gymnasieuddannelserne har fået 13 mia. kr. om året til at drive uddannelse for, men fra 2016-21 vil regeringen skære 1,8 mia. kr.

Regeringen foreslår i finanslovsudspillet for 2018, at gymnasieuddannelserne skal omfattes af det såkaldte omprioriteringsbidrag på 2%, som vil betyde en besparelse på gymnasieuddannelserne på en kvart milliard kr. om året.

Fortsætter omprioriteringsbidraget frem til 2021, vil det samlet set betyde en besparelse på over 1,8 mia. kr. i 2021.

Samlede besparelser.png 

Omprioriteringsbidraget for 2018 og frem er endnu ikke besluttet. Bliver det effektueret, som regeringen har foreslået det, vil det få væsentlige konsekvenser for eleverne. Det har GL illustreret på forskellig vis, som kan ses på besparelser slukker drømme.

Udviklingen i elevtaxametre taler sit eget tydelige sprog:​​

Elevtaksterne.png 

Grafen skal læses således, at den fulde søjlehøjde viser elevtaksten, som den så ud inden 2016 for de enkelte uddannelser. Det øverste felt var det, der forsvandt i 2016 (lyseblå). Det orange felt illustrerer, hvad der blev skåret i 2017. Såfremt finanslovforslaget for 2018 vedtages, vil det turkise felt forsvinde, og hvis der også tages en 2%-besparelse i 2019-2021, vil taksten i 2021 være den blå farve. Når Hhx har en orange farve i bunden, skyldes det tilførslen som følge af EUD-budgetforliget. Alt i alt skæres mest på stx-taksten, som ud over det årlige omprioriteringsbidrag har afleveret 3,7% i 2017 til finansiering af EUD-forliget.

GL har udarbejdet et notat om finanslovsforslag 2018, som du kan se her.

 

Emner: Nedskæringer
Interessent: Tillidsrepræsentant
Her kan TR downloade powerpo​intfiler til præsentation for medlemmerne 21/9. Der er noter under hvert slide. Endvidere er der instruktionsvideo til powerpointen. Erhvervsgymnasier
TR - 21-09-2017 erhvervsgymnasier.pptx
Instruktionsfilm (kræver TR-login)

Private gymnasier
TR - 21-09-2017 private.pptx
Instruktionsfilm (kræver TR-login)

STX/HF
TR - 21-09-2017 stx-hf.pptx
Instruktionsfilm (kræver TR-login)

VUC
TR - 21-09-2017 VUC.pptx
Instruktionsfilm (kræver TR-login)

Alle uddannelser
TR - 21-09-2017 alle uddannelser.pptx
Instruktionsfilm (kræver TR-login)