Møde med ministeren om nedskæringer

 
 
Fredag den 6. november kl. 7:45 mødtes GL's og DG's formænd med undervisningsminister Ellen Trane Nørby for at drøfte de varslede nedskæringer.

Det var vigtigt for DG og GL at få tydeliggjort over for ministeren, at det ikke vil være muligt at spare otte procent pr. stx-elev og seks procent pr. hf-kursist fra 2017, uden at det vil ramme kerneopgaven.

Fra højre: Annette Nordstrøm Hansen, undervisningsminister Ellen Trane Nørby og Anne-Birgitte Rasmussen drøftede nedskæringer på gymnasieområdet. 

Ministeren fastholdt, at der efter hendes klare opfattelse i høj grad kan skæres andre steder end ved at afskedige lærere, og at ledelserne på den enkelte skole først må kigge alle andre steder end på lærerafskedigelser.

Selv om ministeren henholder sig til selvejet og ledelsernes ansvar, vil vi holde ministeren op på, at man politisk må holde øje med, hvordan den enkelte skole udmønter nedskæringerne. GL's bud er, at man burde binde midler givet til undervisning til undervisningen. Hvis man ikke vil det, må man politisk holde øje med, hvordan skolerne løser opgaven. Det vil være helt naturligt at stille som krav, at skolerne skal offentliggøre et nøgletal for, hvordan de bruger deres undervisningsmidler, og hvilken lærer/elevratio skolen har,

udtaler GL's formand Annette Nordstrøm Hansen.

På mødet fremlagde DG og GL sektorens synspunkter på nogle af de udmeldinger, der er kommet.

Når regeringen siger, at ungdomsuddannelserne siden 2008 har fået tilført 31 procent flere ressourcer, er det vigtigt samtidig at fortælle, at sektoren har fået 31 procent flere elever, samtidig med at elevtaxameteret i perioden er faldet med fem procent på stx og fire procent for hf.

Når regeringen henviser til skolernes overskud, er det vigtigt at tydeliggøre, at der er stor forskel på skolerne, og at ansvarlige selvejende institutioner er nødt til at have en mindre buffer.

Nedskæringerne vil ramme sektoren særligt hårdt i 2017, og derfor vil vi fortsætte dialogen med ministeren også efter dette års finanslovsforhandlinger.

slutter Annette Nordstrøm Hansen.

 

 

Emner: Økonomi
Interessent: