Ministersvar til GL og Uddannelsesforbundet om VUC Syd

Ministersvar
 

​​​Gymnasieskolernes Lærerforening og Uddannelsesforbundet sendte primo februar 2019 et bekymringsbrev til ministeren. I brevet opfordrede foreningerne ministeren til at arbejde for at sikre VUC Syd ressourcer til at genoprette økonomien på et økonomisk robust grundlag, så kursister, lærere og den nye ledelse kan få arbejdsro og ordentlige vilkår til at genskabe et godt voksenuddannelsestilbud i Sønderjylland. Foreningerne hæftede sig særligt ved, at det midlertidige styre i sin endelige redegørelse skrev, at lærerne på VUC Syd skulle arbejde endnu mere effektivt end resten af sektoren, hvilket man hverken fandt rimeligt eller realistisk.

Ministeren skriver i sit svar til GL og Uddannelsesforbundet, at institutionen fortsætter som et selvstændigt VUC Syd, forankret lokalt. Ministeren skriver, at hun deler foreningernes bekymring for institutionen:

Jeg deler jeres bekymring for institutionen. VUC Syd har over en årrække opbygget en meget stor gæld og råder over en alt for stor bygningsmasse. Dette kombineret med et markant fald i kursisttallet og dermed indtjening, har bragt VUC Syd i en helt uholdbar situation. 

170313-Merete-Riisager-4-LOWRES-SH.jpg
Ministeren skriver videre i sit svar, at 

alle gode kræfter må give deres bidrag til at hjælpe. ​

Ministeren afslutter sit svar med, at 

det er op til det midlertidige styre at tage stilling til indholdet i den konkrete genopretningsplan. Implementeringen af en eventuel ny arbejdstidsmodel vil således være et lokalt anliggende mellem ledelse og medarbejdere på institutionen.  ​

Tomas Kepler, formand for GL, er glad for, at VUC Syd skal bestå som et lokalt forankret voksenuddannelsestilbud for Sønderjylland, men det bekymrer ham, at ministeren fralægger sig sit ansvar for, hvordan det skal lykkes det midlertidige styre at skabe en genopretningsplan, som er realistisk.

​Jeg er glad for ministerens beslutning om, at VUC Syd skal bestå som et lokalt forankret voksenuddannelsestilbud for Sønderjylland. Lærerne på VUC Syd har længe kæmpet for deres institution og deres kursister, så det er godt at vide, at der fortsat vil være et VUC Syd. Nu er det nødvendigt, at lærerne sikres ordentlige arbejdsforhold for at kunne genopbygge et bæredygtigt undervisningstilbud, og skabe en ny, positiv fortælling om institutionen. Derfor er der bl.a. behov for en meget tæt dialog mellem den lokale ledelse og lærerne om, hvordan man får planlagt arbejdet. Det må genoprejsningsplanen bygge på,  

udtaler Tomas Kepler, formand for Gymnasieskolernes Lærerforening. 


Læs hele ministerens​ svar: Ministersvar på GL og Uddannelsesforbundets brev om VUC Syd.pdf


Emner: VUC
Interessent: